Nå starter arbeidet for å redusere køene i Tromsø

Kvaløyforbindelsen er et steg nærmere. I dag starter grunnundersøkelsene for å finne ut hvor man kan legge en tunnel mellom Kvaløya og Tromsøya.

Kø på Kvaløya

Slik kan en morgen på Kvaløya arte seg. Nå starter arbeidet med en ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsøya.

Foto: Petter Strøm / NRK

– I dag skal vi ut med en båt i Sandnessundet for å gjennomføre grunnundersøkelser. Vi skal se hvor dypt fjellet er i hele sundet, slik at vi vet hvor vi kan legge en tunnel, sier Erik Ditlefsen, planprosjektleder for ny Tverrforbindelse og Kvaløyforbindelse i Statens vegvesen.

Torsdagen starten firmaet Rambøll analysen i Eidkjosen utenfor Tromsø. Innen påske skal de ha analysert hele Sandnessundet, og i løpet av mai skal rapporten være klar.

Planprosjektleder for Kvaløyaforbindelsen Erik Ditlefsen forklarer hva som skjer.

Planprosjektleder for Kvaløyaforbindelsen, Erik Ditlefsen, forklarer hva de skal gjøre i Sandnessundet.

Jobbet med lenge

Per i dag sentreres all trafikk fra Kvaløya over til Tromsøya via Sandnessundbrua. På grunn av mye utbygging på Kvaløya fører dette tidvis til lange køer i rushtiden.

Også nødetatene i Tromsø har ytret bekymring på grunn av den økte trafikken på brua.

Det er uenighet om hvordan en ny forbindelse skal finansieres. Frp, som vanligvis er motstander av bompenger har sagt at de åpner for en slik finansiering for dette prosjektet.

Bydelsrådet på Kvaløya ønsker ikke en slik finansiering av en ny forbindelse.

Må nok vente litt

Kommunen har anslått å bruke 8,9 millioner kroner på ny forbindelse til Kvaløya, og ny Tverrforbindelse, mellom Langnes og Breivika. Planen er å ha en godkjent kommunedelplan klar i 2015.

Erik Ditlefsen i veivesenet sier at en tunnel ikke er rett rundt hjørnet, selv om de nå starter med grunnundersøkelsene.

– Det er altfor tidlig å si når vi kan ha en tunnel på plass. Når vi har levert vår rapport starter arbeidet med planleggingen. Vi satser på en planavklaring i løpet av neste år, så får finansieringsarbeidet og slike ting gå sin gang, sier Ditlefsen.

NRK-journalist Petter Strøm brukte hjelmkamera da han syklet fra NRK til Kvaløya i kraftigs snøvær. Slik ser det ut. Noen steder på strekningen dekkes kameraet av snø.

NRK-journalist Petter Strøm brukte hjelmkamera da han syklet fra NRK til Kvaløya i kraftig snøvær. Slik ser det ut. Noen steder på strekningen dekkes kameraet av snø.