NRK Meny
Normal

Slik skal de løse framtidens utfordringer i trafikken

Etter sju folkemøter i Tromsø har politikerne fått en pekepinn på hva som skal være framtidens transportløsninger for at folket skal legge bort bilen.

Tromsø bader i snø

Oftere buss, tryggere skolevei, svevestøv og bompenger er noe av det som er tema for å løse framtidens trafikkutfordringer.

Foto: patrickgather / Instagrambruker

Om 15 år vil Tromsø ha 20 prosent flere innbyggere. Hvis ingenting endres, vil det også bety 30.000 flere daglige bilreiser, på veier som det allerede er lange køer på til enkelte tider av døgnet.

Gjennom syv folkemøter har Statens vegvesen, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune spurt tromsøværingene hva som skal til for at det blir raskere, enklere og sunnere å komme seg fram, både i dag og om 15 år.

En av temaene de har fått mest innspill på, i prosjektet de har kalt «Tenk Tromsø», er tryggere skolevei.

Dette vil bli prioritert høyt når prosjektet settes i gang, sier representantene Torbjørn Naikmak, Ragni Løkholm Ramberg og Ivar B. Prestbakmo.

– For hver skolevei vi lykkes med å gjøre tryggere, gir vi også mange voksne et alternativ til bilen, sier leder for prosjektet, Ragni Løkholm Ramberg.

Vil ha bompenger

Mandag oppsummerte de innspillene de har fått, om hvilke veier, gangstier, sykkelløyper og bussruter som skal prioriteres, for å nå målet om å bruke mindre bil.

Det ble også presentert en faglig utredning om bompenger som kan finansiere en fremtidig bymiljøavtale i Tromsø.

Statens vegvesen mener 15 bommer er det som trengs for å sikre inntektene og dempe biltrafikken.

– Dette er ikke det endelige svaret. Brukerfinansiering som bompenger er en forutsetning for statens andel i spleiselaget i en bymiljøavtale, sier Veronica Wiik, som har ledet arbeidet fra vegvesenets side.

– Det er opp til de folkevalgte å avgjøre hva som best sikrer penger til nye veger, kollektivløsninger, gangstier og sykkelfelt.

Oftere buss

For at tromsøværingene skal legge bort bilen, har de på folkemøtene ettertrykkelig bedt om flere avganger på bussene, og at de skal komme presise.

– Vi begynner der behovet er størst akkurat nå, og øker takten på rute 42 fra Kvaløya til Stakkevollan. Etter nyttår skal den gå hvert tiende minutt i rushtiden, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.