Verdens strengeste dekk-krav og økte bøter skal gjøre norske veier tryggere

Etter at flere omkom på norske veier i fjor vinter, vil regjeringen skjerpe kravene til lastebiler. Det innføres strengere krav til vinterdekk, og bøtene for brudd på kravene øker kraftig.

Vogntog

Dette vogntoget kjørte seg fast på fylkesvei 57 i Tromsø. Dette er en av mange veistrekninger som ofte må stenges fordi vogntog har problemer på vinterføre.

Foto: Frank Hay

– De siste årene har vi sett gode resultater av skjerpede krav til vogntogsjåfører. Det har vært en nedgang i antall ulykker og uhell med vogntog, men det har gått for tregt, sier samferdselsminister, Jon Georg Dale (Frp) til NRK.

Etter flere alvorlige ulykker på norske veier med utenlandske vogntog, har Statens vegvesen økt antall kontroller ved norske grenseoverganger.

Samferdselsminister Jon Georg Dale

Jon Georg Dale sier de nye kravene er ment å gjøre norske veier sikrere, spesielt om vinteren.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Nå får de penger til enda flere kontroller, også innenfor landegrensene.

På en trafikkstasjon utenfor Tromsø, forteller samferdselsminister Dale at regjeringen iverksetter nye tiltak for å sikre norske vinterveier i årene fremover.

Regjeringen gir blant annet 20 millioner kroner til Statens vegvesen. Pengene er øremerket flere utekontroller. NRK har tidligere fortalt at i dag blir kun tre prosent av alle vogntog blir kontrollert.

– Vi skjerper også kravene til dekkutrustning fra neste år. Det betyr at Norge vil ha verdens strengeste krav, sier Dale.

Han forteller at de i tillegg vil øke bøtesatsene.

– Det vil straffe seg å ikke være riktig skodd. Vi håper folk tar situasjonen på alvor nå, sier Dale.

Vogntog-kontroll

Kun tre prosent av alle vogntog i Norge blir kontrollert av Statens vegvesen. Nå får de 20 millioner kroner ekstra, øremerket til å kontrollere flere lastebiler.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Mange alvorlige situasjoner

Vogntogsjåfør Eddie Brovoll ble kontrollert da han var innom trafikkstasjonen i Tromsø tirsdag.

Han har kjørt lastebil nesten hele karrieren og hadde alt i orden.

– Det er viktig at alle følger reglene, sier Brovoll, som er positiv til nyheten fra samferdselsministeren.

– Dette høres bra ut. Jeg har sett mange alvorlige situasjoner opp gjennom årene, sier han.

Sjåfør

Lastebil-veteran Eddie Brovoll er glad for at det nå blir skjerpede krav til blant annet riktig utrustning på vinterføre.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Glad for å bli hørt

Norsk Lastebileierforbund er også glade for at regjeringen nå strammer inn ovenfor bransjen. De har i lang tid jobbet for å øke kravene til både utstyr og sjåførene.

OKAy

Leder i NLF, region Nord, Odd Hugo Pettersen er fornøyd med at de endelig har fått gjennomslag for noe organisasjonen har jobbet for å lang tid.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Vi er positive til at det blir strengere krav. Vi sendte et brev til Samferdselsdepartementet med forslag til nye bestemmelser for litt siden. Nå har våre forslag blitt gjeldende politikk, og det er vi selvfølgelig fornøyd med, sier sjef for region Nord, Odd Hugo Pedersen.

Pedersen sier dette vil øke trafikksikkerheten og øke fremkommeligheten på norske veier, spesielt om vinteren.