Skippertaksstudenten har mindre sjanse for å droppe ut enn lesehesten

Flittige studenter har ikke større sjanse for å gjennomføre studiene enn andre. Ny forskning viser at 22 prosent dropper helt ut av høyere utdanning etter bare to år.

Studenter illustrasjon

Forskning viser at det er størst sjanse for å droppe ut i de to første årene av studiet. Studieinnsatsen har ikke så stor betydning.

Foto: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Det er ikke unaturlig at studenter som går grundig til verks med å lære seg pensum, vil oppnå bedre karakterer enn andre, men det betyr ikke at de har større gjennomføringsevne.

Ny forskning fra UiT Norges arktiske universitet viser at de studentene som legger ned størst innsats, ikke er de studentene med lavest frafall.

– Det som overrasker oss er at de som går grundig til verks og ønsker å lære og forstå materialet ordentlig ikke har mindre sannsynlighet for å slutte enn andre studenter. Disse studentene forventer man vanligvis at har en større motivasjon og interesse av studiene sine, og de får bedre karakterer, men i vår studie ser ikke det ut til å bety noe for frafall, sier stipendiat Rannveig Grøm Sæle til NRK.

Faktisk er det en noe større andel av studentene som bruker mer overfladiske studieteknikker som fortsatt er studenter to år etter. Kanskje fordi de rekker over mer av pensum, utdyper Sæle.

Totalt 428 studenter fra ulike studier ved UiT Norges arktiske universitet er med i forskningsprosjektet. Alle studentene startet på studiene sine høsten 2013.

Har ikke tid til dyp læring

Sæle er stipendiat ved Institutt for psykologi ved UiT og har i forbindelse med sin doktorgrad undersøkt hvilke studenter som får de høyeste karakterene, og hvilke som faller ut av utdanning. Hun tror funnene kan ha flere forklaringer.

– Kommer man rett fra videregående, oppdager man raskt at det er en veldig ulik måte å lære på ved universitetet, der man forventes å være selvstendig. Studenter som har brukt mye tid på å lære seg stoffet grundig de første årene, vil kanskje ikke klare å opprettholde dyp læring over lengre tid.

Datamaterialet vårt viser at det er større sjanse for å falle ut av kortere studieprogram. Vi ser også at jo eldre studenten er, jo større sjanse er det for å ikke fullføre. Det kan henge sammen med at eldre studenter kanskje har en utdanning eller man er i jobb.

Rannveig Grøm Sæle
Rannveig Grøm Sæle

Psykologistipendiat Rannveig Grøm Sæle er overrasket over at studenter som går grundig til verks og ønsker å lære og forstå materialet ordentlig ikke har mindre sannsynlighet for å slutte enn andre studenter.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

1 av 5 dropper ut tidlig

I Norge er det i dag et høyt frafall i høyere utdanning. Forskerne i Tromsø oppdaget at hele 22 prosent av studentene falt ut av utdanning etter bare to år. Studenter som er på utveksling eller har byttet utdanningsinstitusjon, er fortsatt registrert som aktive.

Forskerne skal følge studentene i ti år for å forsøke å forklare hvilke studenter som faller ut av høyere utdanning, og hvorfor. Nord-Norge sliter med større frafall fra utdanning enn resten av landet.

– På sikt vil vi kanskje se noen mønstre i hvem som fullfører, og hvem som dropper ut. Det kan gi noen svar på hvordan man kan få studentene til å lære best mulig, og om man bør endre på undervisningsmodeller, sier stipendiaten.