Nå kommer «gamlisstudentene»

Flere enn før begynner å studere etter fylte 26 år. Aller størst er økningen i Rogaland, der arbeidsledigheten har økt i rekordfart de siste to årene.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger opplever en stor økning i antall søkere over 26 år. Nedgangstidene får mye av skylda.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vi ser en økning for de eldre søkerne, altså de fra 26 år og oppover. De er jo ikke gamle, men eldre enn de har pleid å være, sier kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Stavanger, Susanna King.

Hun sitter på kontoret sitt på det sommerstille universitetet i oljebyen. Om få uker inntar årets ferske studentkull campus, og i år er det ikke bare ferskinger fra videregående.

Susanna King er kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Stavanger

Susanna King er kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

For det har vært en stor økning i antall eldre søkere, og i studentverdenen er en eldre søker fra 26 år og oppover. Totalt utgjør denne gruppa over 40 prosent av den totale søkermassen.

– Alltid en økning i nedgangstider

Og økningen skjer også på landsbasis. Ifølge tall fra Samordna opptak øker søkergruppen mellom 26 og 29 år med nesten ti prosent, i Rogaland er tallet 14 (se tabell nederst i saken).

–Jeg tror absolutt at arbeidsmarkedet har hatt en påvirkning, sier King

Ved utgangen av juni er ledigheten i Rogaland på 4,9 prosent. Det betyr at nesten 13 000 personer enten er helt uten arbeid eller på arbeidsmarkedstiltak. Og mange av disse har altså søkt på høyere utdanning.

King påpeker at det historisk sett har vært færre søkere til høyere utdanning i Rogaland enn det fylkets størrelse skulle tilsi.

– Det kan ha sammenheng med at det har vært lettere å få jobb, og at man derfor har ventet med høyere utdanning. Men noen av disse kommer kanskje tilbake nå.

Og Nav Rogaland kunne ikke vært mer enig.

– Det er alltid en økning i antall studenter i nedgangstider, sier Nav-rådgiver, Gustav Svane.

Vil ha trygge jobber

Og når folk skifter jobb, så blir avskjeden med oljebransjen ofte varig. For karriereveileder June Andreassen i Rogaland fylkeskommune har pågangen vært stor den siste tida, og mange vil enten formalisere kompetansen sin eller gjøre noe annet.

– De fleste tenker på trygghet og sikkerhet, og vil ofte ha jobb i det offentlige.

Og det samsvarer godt med de populære studiene. Sykepleie og økonomi/administrasjon er på topp ved UiS, og også deltidsstudier for barnehagelærere og grunnskolelærere er populært.

– Det overrasker meg ikke. Det er gode grunnutdanninger som de både kan bygge videre på og få jobb innen, sier Andreassen.

Søkere til høyere utdanning vil i løpet av de to neste ukene få vite om de kommer inn, og for dem som ikke gjør det er det et lite lys i tunnelen. Det er nemlig meldt om en økning i antall ledige stillinger.

Flere over 26 år søker seg til høyere utdanning

Alder

Søkere, UiS i 2015

Søkere, UiS 2016

Søkere, hele landet 2015

Søkere, hele landet 2016

Endring UiS

Endring hele landet

26-29

677

769

14152

15548

14 %

9,86 %

30-39

667

740

13519

14223

11 %

5,2 %