NRK Meny
Normal

Skal bli slutt på at Norge deles i to under uvær

Det blir tre tunneler gjennom Kvænangsfjellet i Nord-Troms og arbeidet kan starte om to år. Det er ambisjonen vår, sier prosjekteieren i Statens vegvesen.

kvænangsfjellet

Slik ser det ofte ut på Kvænangsfjellet om vinteren. Nå planlegges en av de største veiutbyggingene i Troms. Prosjektet er beregnet å koste 2,2 milliarder kroner.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Når den er ferdig betyr det slutten på at Norge deles i to ved uvær på Kvænangsfjellet og at Finnmark blir uten veiforbindelse med resten av landet, slik det har skjedd ved flere anledninger.

Edel Miljeteig Austlid, Statens vegvesen

Prosjekteier Edel Miljeteig Austlid i Statens vegvesen, forteller at det blir en helt annen hverdag for bilistene.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Planarbeidet er nå ferdig og skal ut på høring. Når høringsuttalelsene er bearbeidet og tatt hensyn til, legges første etappe av prosjektet ut på anbud, sier prosjekteier Edel Miljeteig Austlid i Statens vegvesen.

– Viktig at hovedferdselsåra er trygg

– Fantastisk. Vi håper det går på skinner, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap) i Kvænangen.

Han forteller at Kvænangsfjellet er en vanskelig fjellovergang, som både LO og NHO har pekt på må gjøres noe med.

Samme reaksjon har leder i Nord-Troms Regionråd og ordfører i nabokommunen Nordreisa, Øyvind Evanger.

Eirik Losnegaard Mevik

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik tror også stortingspolitikerne er godt kjent med Kvænangsfjellet og vil vedta å bygge den første tunnelen i nær framtid.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Det er kjempeflott at Statens vegvesen har satset på å få planarbeidet raskt ferdig. E6 over Kvænangsfjellet er hovedferdselsåra gjennom landet vårt. Det er viktig at den er fremkommelig og trygg.

Han sier Nordreisa kommune er klar til å vedta planen i desember når høringen er avsluttet og planen oversendes fra Statens vegvesen.

Reindrifta med på råd

Edel Miljeteig Austlid i Statens vegvesen forteller at reindrifta har vært tatt med på råd fra første dag og er blitt hørt.

Den første tunnelen i nordøstlig kjøreretning fra Oksfjordhamn i Nordreisa er gjennom Mettevollia, der det gikk ras sist vinter. Denne tunnelen blir 2,6 kilometer lang. Før tunnelinnslaget legges E6 lenger opp i lia, et stykke unna nåværende E6 i Oksfjordhamn.

– Men fordi det er bebyggelse i området har vi lagt inn skredforebygging i fjellet overfor husene, selv om veien skal gå i tunnel fordi bebyggelsen, sier Miljeteig Austlid.

Nye tunneler gjennom Kvænangsfjellet

Det første tunnelen er gjennom Mettevollia, den andre skal gå gjennom Malingsfjellet og den tredje kommer gjennom Rakkenesura.

Foto: Statens vegvesen

Skal stoppe «fokk og rokk»

Tunnel nummer to blir den lengste, 3,5 kilometer og skal gå gjennom Malingsfjellet.

Den skal sørge for trygg kjøring og fremkommelighet for bilistene når det er rokk og snøfokk. Tunnelene sørger for at det blir en helt annen hverdag for trafikantene.

Edel Miljeteig Austlid.

Tunnel nummer tre kommer gjennom Rakkenesura. Det betyr at de mange svingene ned fra fjellet mot Karvik og Sørstraumen forsvinner.

Både områdereguleringen og detaljplanleggingen er fullført. I forbindelse med det store veiprosjektet, planlegges det også et flott utsiktspunkt ved Gildetun.

Også kortsiktig løsning

Av kortsiktige tiltak løftes nå E6 i terrenget ved Gildetun, samtidig som det bygges brede fresefelt. Det skal gjøre at snøfokket fyker over asfalten og ikke legger seg på veien, forklarer prosjekteieren.

Videre kommer det noen ekstra snøskjermer, nye bommer og oppstillingsplasser.

3. oktober sendes planprogrammet for det store veiprosjektet ut på høring. Statens vegvesen håper planen deretter kan sendes til Nordreisa og Kvænangen.

– Håpet er å få prosjektet inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018–2029. Det er politikerne som bestemmer.

Kvænangsfjellet stengt

Kvænangsfjellet blir ofte stengt om vinteren.

Foto: Geir Blixgård, Statens vegvesen