NRK Meny

Regjeringen skal skyte seismikk helt nord i Barentshavet

Statsminister Jens Stoltenberg varslet i dag at regjeringen setter i gang seismikkundersøkelser lenger nord i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

Jens og olje

Området som Stoltenberg nå vil skyte seismikk i, er området øst for Svalbard på kartet til høyre. Det brune feltet er allerede åpnet for oljevirksomhet, mens området i det sørøstlige Barentshavet ble kartlagt med seismikkundersøkelser i sommer.

Foto: Gorm Kallestad (Scanpix)/Statsministerens kontor

Artikkelen er flere år gammel.

Ifølge en pressemelding fra Statsministerens kontor, så varsler nå regjeringen om at det skal settes i gang geologisk kartlegging også lenger nord i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

Seismikkundersøkelsene skal ifølge regjeringen starte i sommer og vil gå helt inn i 2013.

– Området ved delelinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet kan inneholde betydelige olje- og gassressurser. Takket være delelinjeavtalen som trådte i kraft i fjor sommer, kan Norge og Russland nå utforske disse mulighetene. Dette gir nye muligheter for arbeidsplasser og vekst i nord, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til Oslo Energy Forum.

demonstrerte

Natur og ungdoms aksjonen utenfor Oslo Energy Forum i dag.

Foto: Line Lønning / Natur og Ungdom
Arnstein Vestre

Arnstein Vestre i Natur og ungdom

Foto: Natur og ungdom

– Statsministeren har på seg oljebriller

Arnstein Vestre, fagmedarbeider olje og fornybar energi i Natur og ungdom, mener at utvidelsen av seismikkundersøkelsene i Barentshavet er betenkelig.

– Områdene nord i Barentshavet er noen av de mest sårbare områdene vi har på norsk sokkel. Det er betenkelig at man har dette jaget mot nord i norsk oljepolitikk, sier han.

Natur og ungdom aksjonerte i dag utenfor konferansen. Vestre forteller at de har sett seg lei av at oljeindustrien får alt de peker på, og at politikerne bare dilter etter.

– Det at statsministeren velger å satse på økt oljeboring i nord, betyr at de oljebrillene han har tatt på seg gjør at han ikke ser mulighetene for fornybar utvikling. Verden må starte med å benytte andre energikilder enn olje, da er det betenkelig at vi åpner nye områder, sier han.

Samlet inn info

Oljedirektoratet samlet inn 11 500 kilometer todimensjonal (2D) seismikk i det nye norske havområdet i den sørøstlige delen av Barentshavet sommeren 2011.

I tillegg har det blitt gjort flere funn i det allerede åpnede Barentshavet.

Tre nye funn er gjort: Ett olje- og to gassfunn. Statoil påviste olje og gass i brønn ”Skrugard”, om lag 110 kilometer nord for Snøhvitfeltetet.

25 kilometer nord for Snøhvit har Lundin påvist gass i brønn 7120/2-3 S.
Det nordligste funnet i Barentshavet er påvist 250 kilometer nord for Melkøya. Her fant Total gass i brønnen ”Norvarg”.

Antallet påbegynte letebrønner i 2012 antas å ligge mellom 50 og 55.

Ferske seismikkpenger

Tre fiskebåter hindret seismikkskipet "Polshkov" å drive oljeleting i havområdet utenfor Vesterålen

Når regjeringen nå ønsker å gå lengre nordover i sin seismikkskyting, så skal det, etter det NRK erfarer, være snakk om å spytte inn ytterligere midler til seismikkundersøkelsene.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Tidligere ble det kjent at Oljedirektoratet har inngått en kontrakter med selskapene GEO-Services (PGS) og Dolphin geophysical.

Disse kontraktene skal ha en verdi på 170 millioner kroner.

Når regjeringen nå ønsker å gå lengre nordover i sin seismikkskyting, så skal det, etter det NRK erfarer, være snakk om å spytte inn ytterligere midler til seismikkundersøkelsene.

På russisk side er statsoljeselskapet Rosneft tildelt tre utvinningstillatelser som dekker det meste av den russiske delen av tidligere omstridt område.

– Regjeringen styrker nå den geologiske kartleggingen i Barentshavet, slik at vi ivaretar våre interesser etter avgrensningsavtalen, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje og gassområder

Kartlagte havområder på norsk sokkel.

Foto: Oljedirektoratet