Refser Kystaksjonen: – Ren og skjær hets

Norway Seafoods-ansatte refser Hammerfest kommune og Kystaksjonen for å ha vært for hard i kritikken av selskapet.

John-Ove Aspnes, hovedtillitsvalgt i Norway Seafoods.

– Sånn som jeg forstod det i utgangspunktet, så skulle Kystaksjonen være en aksjon for å påvirke myndighetene til å endre eventuelle rammebetingelser for å få denne næringen til å overleve. Det ble det ikke, sier Jon-Ove Aspnes, tillitsvalgt i Norway Seafoods.

Han og de ansatte i bedriften reagerer sterkt på Hammerfest kommune og Kystaksjonens harde kritikk av selskapet. Kystaksjonen gjennomførte tidligere i år massive demonstrasjoner i forbindelse med Norway Seafoods driftskutt i Finnmark og Nordland.

– Det ble en ren og skjær hets mot ett selskap, og en person. Det vil vi ikke være med på i det hele tatt, sier Aspnes.

Han er én av tre tillitsvalgte ved Norway Seafoods anlegg i Rypefjord ved Hammerfest. John-Ove Aspnes representerer Forbundet for ledelse og teknikk (FLT). I tillegg er han ansattrepresentant i Norway Seafoods' styre, en funksjon han har hatt siden 2006.

Delte meninger om oppsigelser

Aspnes kom til Hammerfest og det som da het Findus i 1972. Med 42 års tjeneste i samme bedrift har han delte meninger rundt prosessen som nå halverer antall ansatte i selskapet.

Flyttingen til Forsøl, én og en halv mil unna, fører til at 45 ansatte må gå. Norway Seafoods begrunner flyttingen med at de må redusere driftsutgiftene for selskapet.

Hammerfest kommune har en eierandel på 40 prosent i trålselskapet Havfisk, som har seks konsesjoner og leveringsforpliktelser til anlegget i Rypefjord.

Norway seafood - rypefjord

Norway Seafoods anlegg i Rypefjord ved Hammerfest.

Foto: Allan Klo/NRK

Kan selge til andre

Etter at flyttingen til Forsøl ble vedtatt har kommuneledelsen mer enn antydet at Norway Seafood gjennomfører flyttingen for å uthule de opprinnelige forpliktelsene.

I dag hevder Alf E. Jakobsen overfor Finnmark Dagblad at selskapet anser ferskfisk som uønsket ved anlegget i Forsøl, og at Norway Seafoods går med planer om bygging av fartøy som ikke engang kommer til kai ved det nye anlegget.

Dermed kan fisken selges fritt til andre anlegg innenfor dagens regelverk – noe som sender fisken ut av kommunen.

– Burde hatt annen tilnærming

Tidligere i år kom Norway Seafoods under kraftig skyts fra Kystaksjonen. En rekke finnmarkspolitikere mante til kamp mot det Røkke-eide selskapet, fikk stor oppslutning fra innbyggere i en rekke kystkommuner, og endte opp i en massiv markering foran Stortinget i vår.

Aspnes slakter aksjonsformen. Han mener Hammerfest skulle fulgt Hadsel kommunes eksempel, som har hatt tilsvarende utfordringer med samme selskap.

– De har hatt en annen tilnærming. De har tross alt invitert selskapet til samarbeid, blant annet om å få tak i mer råstoff til anlegget. Jeg er overbevist om at vi kunne oppnådd mer enn vi har gjort i dag, sier Aspnes.

Alf E. Jakobsen

Hammerfestordfører Alf E. Jacobsen avviser kritikken.

Foto: Jon Are Nilsen

Ordføreren avviser kritikken

Hammerfestordfører Alf E. Jacobsen avviser kritikken, og mener kommunen har vært i sin fulle rett i sin ramsalte kritikk av Aker-eier Kjell Inge Røkke.

– En som sitter med 17 av 20 torsketrålkonsesjoner i Finnmark, og mye mer når du tar med Nordland, må tåle å få kraftig skyts mot seg, sier Jacobsen.