Frikjent for bortføring av familie til Syria - Nå er avgjørelsen omgjort

Hålogaland lagmannsrett opphever tingrettens avgjørelse i saken der en mann, opprinnelig fra Syria, ble frikjent for frihetsberøvelse av sin familie, men dømt til å betale erstatning.

Senja tingrett

Hålogaland lagmannsrett mener at viktige forhold ikke ble godt nok belyst i Senja tingrett.

Senja tingrett gjorde flere saksbehandlingsfeil da saken mot familiefaren fra Syria var til behandling i vinter. Det slår Hålogaland lagmannsrett fast.

Mannen ble 25. februar i år frikjent for å ha bortført kona og deres fem barn til Syria. Frifinnelsen var basert på tingrettens tolking av lovverket, og ikke selve skyldsspørsmålet. Verken aktor eller forsvarer fikk anledning til å føre bevis ut fra denne lovtolkningen, skriver lagmannsretten.

Også når det gjelder spørsmålet om besøksforbud, gjorde tingretten feil da den ikke selv undersøkte saken godt nok.

Opphevingen betyr at den syriske mannen fortsatt er tiltalt for bortføringen, og at det vil bli en ny rettsrunde.

Saksbehandlingsfeil

Lagmannsretten mener det foreligger saksbehandlingsfeil fordi Senja tingrett hadde et selvstendig ansvar for å undersøke sentrale forhold i saken og mener disse feilene kan ha hatt betydning for dommens innhold.

Statsadvokaten i Troms og Finnmark anket avgjørelsen fra Senja tingrett på dette grunnlaget. Påtalemyndigheten mener det var feil at tingretten ikke ba partene om sitt syn på det grunnlag som retten avgjorde saken på.

Den norsk-syriske mannen sto i februar tiltalt for å ha tatt med sin norske kone og deres fem små barn fra Botnhamn til det krigsherjede Syria.

Måtte betale oppreisning

En norsk kvinne, gift med den norsk-syrisk mannen, og deres fem barn reiste i august i 2014 på ferie til Tyrkia. Mannen tok så med seg familien til Syria, hvor kvinnen mener de ble holdt mot sin vilje mens mannen trente med terrorgruppen IS. Etter omtrent en måned kom de tilbake til Norge. Den norsk-syriske mannen ble arrestert da familien kom tilbake til Norge, og senere fengslet for narkotikaomsetting.

I saken som gikk i Senja tingrett i februar, ble han frifunnet for frihetsberøvelse og brudd på kontaktforbud, men han ble dømt til å betale nærmere 660.000 kroner i oppreisning og erstatning til kona og de fem barna.

Aktor Marie Lygre

Aktor Marie Lygre sier lagmannsrettens oppheving av dommen i Senja tingrett, er helt i tråd med anken.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Må dokumentere lovgivning

Aktor Marie Lygre er fornøyd med dommen i Hålogaland lagmannsrett.

– Jeg mener dette er en helt rett beslutning. Det blir en ny runde i tingretten, og nå starter arbeidet med å få dokumentert lovgivningen i det landet vi mener den straffbare handlingen ble begått, sier hun til NRK.

37-åringen som sto tiltalt for frihetsberøvelse, soner for tiden siste rest av en narkotikadom. Hvorvidt han deretter skal begjæres varetektsfengsla fram til saken på nytt kommer opp, har påtalemyndigheten ennå ikke tatt stilling til.

Forsvarer Thomas Randby syria senja

Thomas Randby forsvarer 37-åringen, som nå må møte på nytt i tingretten, tiltalt for å ha bortført familien sin til Syria.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Mannens forsvarer, Thomas Randby, sier til NRK Troms at hans klient er skuffet over at det nå blir en ny runde i retten.

– Nå blir det et spørsmål om hvilket lands lovgivning som er relevant, om det eventuelt er flere lands lovgivning. Og hvis det er syrisk lovgivning kan det bli et spørsmål om legitimiteten til Assadregimets lover, sier han.