Normal

Anker bortføringsdom

Statsadvokaten anker dommen fra Senja tingrett der en norsk-syrisk mann ble frikjent for frihetsberøvelse av sin familie.

Rettssak om frihetsberøvelse

Rettssaken mot den norsk-syriske mannen foregikk over fire dager i Senja tingrett i februar.

Foto: JØRN-INGE JOHANSEN / NRK

Anken er begrunnet med at tingretten begikk saksbehandlingsfeil. Påtalemyndigheten mener det var feil at tingretten ikke ba partene om sitt syn på det grunnlag som retten avgjorde saken på.

– Påtalemyndigheten fikk heller ikke mulighet til å innhente dokumentasjon på dobbel straffbarhet, sier statsadvokat Torstein Lindquister til NRK.

Den norsk-syriske mannen sto i februar tiltalt for å ha tatt med sin norske kone og deres fem små barn fra Botnhamn til det krigsherjede Syria.

Straffbare handlinger i begge land

Mannen ble frifunnet av Senja tingrett på bakgrunn av en lovendring i 2015.

Konstituert statsadvokat Torstein Lindquister

Statsadvokat Torstein Lindquister.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Etter straffeloven 1902, som gjaldt da tiltalen ble tatt ut, er ikke retten i tvil om at handlingen kan straffes i Norge.

Den 1. oktober 2015 trådte imidlertid den nye straffeloven i kraft.

Etter den loven kan en rekke alvorlige straffbare handlinger, blant annet frihetsberøvelse begått av norske borgere i utlandet, bare straffes dersom overtredelsene også er straffbare etter loven i landet der handlingen ble foretatt.

Retten mente påtalemyndigheten ikke kunne bevise at forholdene mannen var tiltalt for i Norge er straffbart i Syria. Dermed var ikke vilkårene for å straffe tiltalte oppfylt, og det var årsaken til at han ble frifunnet.

Torstein Lindquister vil ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Den norsk-syriske mannens forsvarer, Thomas Randby har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentarer.