Hopp til innhold

Vil se på loven etter at syriafarer gikk ustraffet fra bortføring av Ruth og barn fra Norge

Justisminister Monica Mæland (H) vil nå finne ut om overgrep mot nær familie kan straffes, selv om handlingen er begått i utlandet. – Vi har et ansvar for å sikre nordmenns rettsvern, også i utlandet.

Fortsetter utbyggingen av vindkraft på Frøya

Justisministeren, Monica Mæland mener det ikke er riktig at alvorlige overgrep mot nær familie skal forbli ustraffet fordi handlingen ble begått under opphold i utlandet.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg mener at vi har et ansvar for å sikre at norske borgere har et rettsvern mot alvorlige overgrep også når de befinner seg i utlandet. Særlig hvis overgriperen er norsk statsborger eller er hjemmehørende i Norge, sier justisminister Monica Mæland (H).

I dag er det flere typer lovbrudd som nordmenn bare kan straffes for i Norge, dersom handlinga også er ulovlig i det landet hvor handlingen skjer.

Nylig henla Riksadvokaten saken om en syrisk mann som var tiltalt for frihetsberøvelse av sin kone Ruth Meyer Johansen og deres fem barn i Syria i 2014.

Grunnen er at det ikke har vært mulig å finne ut om det er syrisk lovgivning eller islamsk Sharia-rett som gjelder i Raqqa-området, der Ruth og de fem barna ble holdt mot sin vilje.

Er det Sharialoven som gjelder, så er mannen i sin fulle rett til å bestemme over kone og barn.

– Det er så dypt urettferdig. Det er som å få et slag i magen, sier Ruth Meyer Johansen til NRK om at Riksadvokaten henla saken.

Ruth Meyer Johansen

Ruth Meyer Johansen har kjempet i fem år for å få eksmannen dømt for frihetsberøvelse. Hun mener det er galskap at en person ikke kan bli straffes for dette.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Vil sette i gang en utredning

I oktober i fjor uttalte daværende justisminister Jørgen Kallmyr i Frp at loven burde endres. Da hadde statsadvokaten henlagt saken.

Nåværende justisminister Monica Mæland (H) mener det ikke er riktig at alvorlige overgrep mot nær familie skal forbli ustraffet fordi handlingen ble begått under opphold i utlandet.

Utgangspunktet i straffeloven er et krav om dobbel straffbarhet for handlinger begått i utlandet. Det betyr at handlingen må være straffbar både etter norsk lov og etter loven i det landet den er begått, forteller justisministeren.

Men det har blitt gjort enkelte unntak. Terror, kjønnslemlestelse og barneekteskap er eksempler på lovbrudd som ikke krever dobbel straffbarhet.

– Jeg setter nå i gang en utredning for å vurdere om flere handlinger bør unntas fra kravet om at handlingen må være straffbar både etter norsk rett og etter loven i det landet den er begått. Eller om kravet til dokumentasjon bør justeres, sier Mæland.

– Det er ikke riktig at alvorlige overgrep mot nær familie skal forbli ustraffet fordi handlingen ble begått under opphold i utlandet. Jeg tror det strider mot folks rettsfølelse, sier justisministeren.

Stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, mener loven må endres.

– Det er naturlig å spørre om justisministeren har til hensikt å korrigere dette forholdet i straffeloven. Om det ikke er tilfelle vil jeg vurdere om vi kan ta det opp i Stortinget på eget initiativ. Altså be regjeringen om å gjøre de nødvendige lovendringene, sier Amundsen.

Per-Willy Amundsen

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) vil endre loven.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Vil se fremover

Forsvarer for eksmannen til Ruth Meyer Johansen, Nils Christian Nordhus, har tidligere understreket at hans klient hele tiden har følt stor anger og skyld for det han har påført sin familie etter reisen til Syria.

Da Riksadvokaten henla saken, ble ikke Nordhus overrasket.

– Det er basert på begrunnelsen som statsadvokaten har gitt før og som vi også bunner den argumentasjonen som vi tidligere har lagt frem, sier advokat Nordhus.

Advokaten forteller at eksmannen har tatt avgjørelsen til etterretning. Han er nå til soning, og sier han vil se fremover i stedet for bakover.

Advokat Nils Christian Nordhus

Advokat Nils Christian Nordhus ved advokatfirmaet Nordhus & Aarø er glad for konklusjonen riksadvokaten har kommet med.

Foto: Lisa Rypeng / NRK