NRK Meny
Normal

Oppdrettsnæringa må fiske ut rømt laks

Oppdrettsnæringen blir pålagt å finansiere et miljøfond som skal rydde opp i bransjens miljøsynder.

Her røsker de rømt oppdrettslaks ut av fjorden.

Det var i April i 2013 at folk i Kåfjord i Alta kunne starte laksesesongen noe tidligere enn planlagt. På kroken kunne man få rømt oppdrettslaks, men fortsatt er det ingen eiere som har meldt seg. Foto: Kai Erik Bull.

– Fisk er det fremste bidraget Norge har til matproduksjonen i verden. Fisk er også en viktig eksportvarefor landet vårt. Derfor er det avgjørende at produksjonen skjer på en bærekraftig og forsvarlig måte, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

For første gang skal havbruksnæringa få på plass en systematisk utfisking av rømt laks, sier fiskeriministeren.

– Det er et stort steg i retningen for å minske den genetiske påvirkningen av rømt oppdrettsfisk kan ha på villaksen, sier Aspaker.

Forslaget om at næringa selv må betale og forplikte seg gjennom avtaler, skal nå ut på høring.

Myndighetene skal selv overvåke rømt oppdretslaks. Oppdretterne som selv velger å merke laksen sin blir fritatt for medlemsavgift.

– Tiden er ikke inne for å innføre obligatorisk merking. Men vi har formet ordningen slik at den skal stimulere næringen til å utvikle og ta i bruk sporing, sier Aspaker.