Oppdaget ukjent massedød i isødet

For første gang har forskere fra Norsk Polarinstitutt gjennomført et tokt nord for Svalbard i polarnatta. De oppdaget blant annet massedød blant plankton.

Vintertokt

Forskerne var trolig de nordligste menneskene i verden i januar under toktet nord for Svalbard.

Foto: Anglina Kraft / Norsk Polarinstitutt

– I Rijpfjorden på Nordaustlandet oppdaget vi massedød av raudåte og ishavsåte. Dette er et fenomen vi ikke har kjent til før, sier Stig Falk-Pedersen fra Norsk Polarinstitutt, som er leder for toktet.

Raudåten og ishavsåten er dyreplankton. De beiter på alger i sommersesongen, og feter seg opp, og går i ned på havdypet i opp til ti måneder.

Åten, blir mat for mindre fisk som sild, sei og makrell. Disse blir igjen mat for større fisk og rovdyr, så raudåta er en av de viktigste dyrene i den arktiske næringskjeden.

Dyreplankton / Zooplankton slekt: Calanus

Det finnes flere typer dyreplankton i havet rundt Svalbard. Raudåten blir mellom 3 og 8 mm.

Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt

– Det ser ut til at det er en naturlig prosess at de åtene som går tom for energi dør i dypet. Vi har bare ikke kjent til det før. Det gir bra næring for bunnlevende dyr, sier Falk-Pedersen.

Ned på 2000 meters dyp

Oppe langs iskanten undersøkte forskerne hvordan den 3–8 millimeter lange åten, som i utgangspunktet er lettere enn vann, klarer å ta seg ned til 2000 meters dyp for å gå i dvale.

– Åtene består av opp til 80 prosent Omega 3. Vi tror de kan endre sin egen tetthet ved å regulere forholdet mellom omega 3 og langkjedete fettsyrer, sier Falk-Pedersen.

I Rijpfjorden har polarinstituttet et havosbervartorium, som blant annet måler saltinnhold, strøm. Uventet mye bevegelse i fjorden også under den mørke polarnatta, var årsaken til at forskerne ville ut på tokt i januar.

Vintertokt2

Forskerne jobbet på isen på nesten 82 grader nord.

Foto: Stig Falk-Petersen / Norsk Polarinstitutt

– Vi vile finne ut hva det var vi så på instrumentene vi har der oppe, sier falk-Pedersen.

Lite havis

Under toktet observerte også forskerne at iskanten lå på 82 grader nord, nord for Svalbard.

På sine nettsider skriver Norsk Polarinstitutt at forskerne seilte en dagsreise nordover før de ble stoppet av en kompakt ismasse. Dette betyr at havisen mest sannsynlig er på et rekordlavt vinternivå. vanligvis ligger den like nord for øygruppa.

Med på toktet var 17 forskere og åtte doktorgradsstipendiater, i tillegg til mannskapet på forskningsskipet «Helmer Hanssen». Forskerne tilhører nettverket for forskere i Arktis (ARCTOS).

Skipet la ut far Tromsø 8. januar, og kommer tilbake til byen på lørdag.