Oljetanker begynte å drive: – Viser hvor farlig det kan være

Bellona er kritiske etter at en oljetanker på 70.000 tonn begynte å drive i Varangerfjorden.

Oljeomlasting i Sarnesfjorden i Nordkapp

Det var i november en oljetanker kom i drift i Varangerfjorden. Oljeomlasting i dette området har tidligere møtt kraftig motstand fra miljøforkjempere som har fryktet at nettopp dette kunne skje. Dette er et illustrasjonsbilde.

Foto: Tom Erik Økland

Sigurd Enge, rådgiver i Bellona

Sigurd Enge i Bellona er kritisk til oljeomlastingen i Varangerfjorden.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

– I den bukta de opererer nå, er det såpass kort til land at man skal ikke drive mange minuttene før skroget er i kontakt med bunn. En så stor og tung båt vil fort bli revet opp i en slik hendelse, sier Sigurd Enge i miljøstiftelsen Bellona til NRK.

I november kom en oljetanker på 70.000 tonn i drift i Varangerfjorden i Finnmark. Tankeren skulle starte oljeomlasting, og måtte be om hjelp fra slepebåter i den sterke vinden som herjet i området.

– Vi har mottatt rapport om en dregging i Sør-Varanger i november. I store trekk vil det si at ankeret gir etter og båten drifter med ankeret ut, men det foregikk ganske udramatisk, men likevel, sier losoldermann Roy Arne Rotnes i Kystverket til NRK.

Kritiske til oljeomlasting i Varangerfjorden

Det var i slutten av oktober at selskapet Norterminal startet oljeomlastinger i Korsfjorden og Bøkfjorden i Sør-Varanger.

Miljødirektoratet har vært svært kritisk til operasjonene, på bakgrunn av at aktiviteten i disse fjordene ikke kunne gjennomføres uten at det ligger en risiko for Norges østlige nasjonale laksefjord. Men også at aktiviteten representerer en risiko for svært viktige vann- og sjøfuglområder.

Miljødirektoratet ble derimot overprøvd av Klima- og miljødepartementet som ga tillatelse til oljeomlasting i Korsfjorden og Bøkfjorden.

Norterminal ønsker ikke å delta i en offentlig debatt om oljeomlastingene i Sør-Varanger og vil derfor ikke la seg intervjue av NRK.