NRK Meny
Normal

Narkorettssak: – Det er individer og ikke en gruppe som er tiltalt

Svaret på skyldspørsmålet i den store narkorettssaken blir sannsynligvis først klart fredag.

Beslag i HA-saken

Det nærmer seg nå slutten på den seks uker lange ankesaken mot de åtte som er tiltalt for grove narkotikaforbrytelser.

Foto: Politiet

– Hver enkelt tiltalt i denne saka skal dømmes individuelt. Og jeg minner om at det i straffesaker er strenge beviskrav. Det betyr at all rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode.

Det sa lagmann Bjørnar Stokkan i sin rettsbelæring til juryen i Hålogaland lagmannsrett i ettermiddag.

Det nærmer seg nå slutten på den seks uker lange ankesaken mot de åtte som er tiltalt for grove narkotikaforbrytelser.

I Nord-Troms tingrett ble de åtte dømt til straffer på fengsel fra to år og to måneder til 10 år og seks måneder.

Rettsbelæring HA

Det var nøye rettsbelæring i Hålogaland lagmannsrett torsdag.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Svar på skyldspørsmålet fredag

De ti medlemmene i juryen skal ta stilling til tre spørsmål når det gjelder de åtte tiltalte:

  1. Har den (de) tiltalte gjort det han er tiltalt for og har den tiltalte utført den eller de straffbare handlingene med viten og vilje?
  2. Er det i denne saka snakk om et betydelig kvantum og har vi å gjøre med grove narkotikaforbrytelser?
  3. Er virksomheten en del av organisert kriminalitet, altså har den tiltalte handlet som en del av en kriminell gruppe?

Spørsmål 1 handler om hvor vidt den tiltalte er skylding eller ikke bevisst å ha utført de straffbare handlingene. Spørsmål 2 og 3 handler om hvor strenger straffer som eventuelt skal ilegges.

Juryen trekker seg nå tilbake for å drøfte skyldspørsmålet. Det er vanskelig å si noe om hvor lang tid juryen vil bruke, men det er sannsynlig at svaret på skyldspørsmålet først er klart fredag.

Deretter skal aktor og forsvarerne prosedere på straffeutmålingen. Så skal det trekkes ut fire av jurymedlemmene.

De skal sammen med de tre fagdommerne fastsette hvilken straff de tiltalte eventuelt skal få. Det arbeidet vil sannsynligvis ta noen uker før det faller en dom.

Fem dømt etter mafiaparagrafen

I juni ble åtte personer med tilknytning til motorsykkelklubben Hells Angels dømt for distribusjon av hasj og amfetamin fra Oslo til Nord-Norge.

Fem av de tiltalte, blant annet HA-leder Ove Jørgensen Høyland, ble dømt etter mafiaparagrafen, for deltakelse i organisert kriminell aktivitet.

Alle de tiltalte valgte i sommer å anke dommen fra Nord-Troms tingrett. Ankesaken startet 8. oktober i Hålogaland lagmannsrett.