NRK Meny
Normal

Naturvernere vil ikke ha vindkraft

Natuvernforbundet krever at de 60 planlagte vindmøllene i Kvalsund aldri blir noe av.

Vindkraft

Finnmark har Nord-Europas beste vindressurs, hevder Finnmark Kraft. Allerede eier de Havøygavlen vindpark utenfor Havøysund, men ønsker å bygge flere parker i fylket.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Det er et nydelig område, som er inngrepsfritt fra før, sier leder Annie Henriksen i Naturvernforbundet i Vest-Finnmark.

Hun ber Finnmark Kraft om å trekke tilbake planene om 60 vindmøller i området Fálesrášša i Kvalsund kommune. Området ligger mellom Repparfjord og Kokelv, og er et viktig sted for reinbeitedistrikt 21.

Reineierne har allerede fremmet en innsigelse mot planene, som for tiden er til behandling hos Olje- og energidepartementet.

Viktig naturområde

Henriksen fremhever området som viktig både for reineierne, lokalbefolkningen og hyttefolk.

– Det er et viktig rekreasjonsområde for hyttefolk på Skaidi og Olderfjord, og det gjelder folk fra Hammerfest og Honningsvåg. Det blir mye brukt til fiske, jakt og bærplukking, sier hun.

Selv om vind er en ren kraftkilde, mener hun at det ikke må bygges vindmøller for enhver pris.

– Vi er for alternativ grønn energi, men ikke for at inngrepsfrie områder skal utraderes, sier Henriksen.

Fálesrášša vindpark

Kartet viser den planlagte vindparken med opptil 60 vindturbiner.

Foto: Finnmark kraft

Stiftet lokallag

Naturvernforbundet i Vest-Finnmark er et nystiftet lokallag fra februar. Det var gruveselskapet Nussirs planer om å dumpe gruveavfall i Repparfjorden, såkalt sjødeponi, som ledet til etableringen av lokallaget

Etter en lang klagerunde ga regjeringen nylig Nussir lov til å ta Repparfjorden i bruk til sjødeponi. Protestene fra blant annet Naturvernforbundet har vært store.

Henriksen mener både gruvedrifta og vindparken vil ødelegge naturområdene.

– Det hele er en forferdelig trist forvaltning av naturressursene, sier hun.

Den nyvalgte lederen mener det er viktig å engasjere seg i naturvern.

– For meg er det viktig å investere i miljøet og fremtiden. Dette er min gave til neste generasjon og mine barnebarn, sier hun.

Repparfjord

På tross av store protester har regjeringen sagt ja til sjødeponi i Repparfjorden. Nå håper Naturvernforbundet å stoppe vindkraftplanene i det samme området.

Foto: Allan Klo

– For sent

Administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft mener at konsekvensene av vindkraftparken er «relativt begrenset».

– Alt av konsekvensutredninger ligger åpent ute på nettet, så der oppfordrer jeg folk til å lese. Den som blir mest berørt er reindrifta, og da spesielt i forhold til veien som skal bygges, sier han.

Masvik mener Naturvernforbundet er sent ute med sine protester.

– I 2010 meldte vi prosjektet. Deretter har det vært en omfattende prosess med høringer og folkemøter. Konsesjonen ble gitt i fjor, og søknadsprosessen tok 2,5 år. Alle dørene har vært åpne for innspill. Nå er det for sent og innspillet bringer heller ikke inn noe som ikke allerede er vurdert, mener han.

Finnmark Kraft

Administrende direktør John Masvik i Finnmark sprettet champagnen da Finnmark Kraft fikk konsesjon i Kvalsund i fjor. Her sammen med fra venstre: Per-Erik Ramstad fra Alta Kraftlag, økonomisjef Marius Stabell og Søren Karlstrøm fra Finnmarkseiendommen.

Foto: Robin Mortensen

Kortreist kraft

Norges vassdrags- og energidirektoratet har behandlet blant annet innsigelsen fra reindrifta, men ikke funnet grunn til å trekke konsesjonen tilbake. Derfor er saken nå til sluttbehandling hos Olje- og energidepartementet.

– Til sommeren blir det en felles befaring. Deretter blir det en endelig beslutning, sier Masvik.

Aurora vindkraft som eies av Fred. Olsen Renewables og Finnmark Kraft er klar til å jobbe videre med investeringen på to milliarder kroner i vindparken i Kvalsund.

Direktør Masvik satser på at kraften som produseres skal brukes lokalt.

– Jeg håper og tror på lokal bruk, til oljefeltet Goliat for eksempel. Det er et viktig poeng for oss at vi kan tilby en grønn pakke med kortreist kraft, sier han.

Undervurdert

Finnmark Kraft eier og driver i dag vindparken på Havøygavlen i Måsøy kommune, og holder for tiden på å forberede bygging av en helt ny park i Båtsfjord.

– Finnmark har de beste vindressursene i Nord-Europa, sier Masvik.

Han mener vindkraft er en undervurdert næring, og viser til strømstansen i Nord-Norge i februar i år. Da fikk Statoils anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest overskriftene i mediene for å ha «berget» strømforsyningen.

– Vindkraft fra Nygårdsfjellet i Narvik, Fakken i Troms, Havøygavlen i Måsøy, og Kjøllefjord, leverte fire ganger så mye strøm som Melkøya, sier han.