Nå legges denne tunnelen ut på anbud

Langsundforbindelsen er et steg nærmere en realitet, når Fylkesrådet nå skal godkjenne Statens vegvesens kontraktstrategi.

langsundforbindelsen

Langsundforbindelsen skal gå fra Gamnes på Ringvassøya til Rakkenes på Reinøya.

Foto: nrk

– Jeg er særdeles fornøyd med at vi nå får realisert et viktig samferdselsprosjekt. Dette handler om at vi skal utvikle og bygge infrastruktur for innbyggerne og næringsliv i hele fylket, som gir grunnlag for bosetting, næringsvirksomhet og framtidstro, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo.

Foto: Laila Lanes / NRK

I juni godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen i Karlsøy kommune.

1. september vil Fylkesrådet godkjenne Statens vegvesens forslag til kontraktstrategi, ifølge Prestbakmo.

– Det innebærer at første anbud på Langsundsforbindelsen kan sendes ut raskt, sier Prestbakmo i en pressemelding.

Langsundforbindelsen har vært en over 30 års lang kamp, men nå er prosjektet med en kostnadsramme på 701 millioner snart klar til å realiseres.

– Jeg ser fram til byggestart og ikke minst til ferdigstillelse av en forbindelse som gjennom tiår har stått på den politiske dagsorden i Troms, sier fylkesråden.

Investeringen finansieres med ca. 205 millioner i fergeavløsning, 99 millioner i bompenger, 114 i momskompensasjon, 15 millioner fra Karlsøy kommune og 265 millioner i Fylkeskommunalt lån.