NRK Meny
Normal

Nå er 10.000 nye frøprøver lagt inn i dommedagshvelvet

Fem genbanker og forskningssentre på fire kontinenter deponerte til sammen 10.060 frøprøver til årets femte og siste åpning av Svalbard Globale frøhvelv.

Frøhvelvet på Svalbard

Frøhvelvet på Svalbard er åpnet for siste gang i år, med mindre en dommedag slår ut.

Foto: Mari Tefre / Svalbard Globale Frøhvelv

Svalbard Global Seed Vault
Foto: Eivind Molde / NRK

Frøprøvene som i denne omgang ble båret inn i bunkersen i fjellsiden like over flyplassen i Longyearbyen, kommer fra Filipinene, India, Nigeria og Peru, opplyser Landbruks- og matdepartementet, som har ansvaret for anlegget.

Dermed er frøprøver fra tropiske matplanter som bønner, erter og mais fra India og Nigeria og rot og knollvekster fra jordbruksområder i Andesfjellene som potet og søtpotet lagt til i banken. I tillegg har Filipinene bidratt med frøprøver av syv ulike arter av ris.

Den eneste nasjonale genbanken som deponerte frø denne gangen var nederlandske CGN som deponerte 1.071 frøprøver av til sammen 106 arter, i hovedsak grønnsaker og fôrplanter. CGN er en av genbankene som allerede har store samlinger i hvelvet.

Sikkerhetslager av mat- og nytteplanter

Svalbard Globale frøhvelv ble åpnet vinteren 2008. Både verdenspressen og daværende statsminister Jens Stoltenberg var til stede.

Frøhvelvet, som ligger ved foten av Platåfjellet på Svalbard, er et sikkerhetslager for verdens genbanker. Det tilbyr gratis oppbevaring av frø fra mat- og nytteplanter fra hele verden.

Inne i Svalbard Globale frøhvelv oppbevares frøprøvene i tre fjellhaller, som holder en konstant temperatur på 18 minusgrader.

Selve permafrosten gjør at fjellhallene i seg selv holder mellom tre og fire minusgrader, dersom kjøleanleggene skulle streike.

Her er det plass for til sammen 1,5 millioner frøprøver, som kan oppbevares til «evig» tid.

Dersom frø går tapt, for eksempel som følge av naturkatastrofer, krig eller ressursmangel, vil frøsamlingene reetableres med frø fra Svalbard.

Se grafisk framstilling av frøhvelvet