Her oppbevares frøene til et ulovlig rusmiddel

21.500 cannabisfrø i dommedagshvelvet i frøhvelvet på Svalbard.

Frølageret på Svalbard

Cannabis-frø er blant de mange frøtypene i «dommedagshvelvet» på Svalbard.

Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv

– Cannabis er en del av artsmangfoldet, slår Ola Westengen ved Nordisk genressurssenter (NordGen) fast.

På Svalbard Globale Frøhvelv sin hjemmeside viser søk at 21.500 cannabisfrø utgjør en del av det massive lageret på 839.000 frøprøver.

Cannabis er fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp, Cannabis sativasubspeciesindica.

– Et industrielt produkt


Cannabisplanten dyrkes i varmtempererte strøk, spesielt i Asia, Nord-Afrika og Mellom-Amerika. Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater.

Westengen framholder at cannabis har industrielle bruksområder, og at det derfor er viktig å ta vare på frøene.

– Det er en fiberplante. Hampetau kommer fra den. Sånn er frøene viktige på linje med lin og bomull.

Godt ivaretatt

For sikkerhets skyld: Cannabisfrøene ligger trygt ivaretatt i frøhvelvet og utilgjengelig for uvedkommende.

– Dette er som en bankboks. Innholdet kan kun returneres til genbankene som har levert frøene til oss, forsikrer han.

Svalbard Globale Frøhvelv har en totalkapasitet på 4,5 millioner frøprøver og er finansiert av blant annet Microsoft-gründeren Bill Gates og Norge.