NRK Meny
Normal

Mistanke om svært smittsomt laksevirus i Kvænangen

Veterinærmyndighetene mistenker utbrudd av et svært smittsomt laksevirus i oppdrettsanlegget Hjelleberget i Kvænangen i Troms.

Oppdrettslaks

Mattilsynet har pålagt oppdrettsselskapet å innføre flere tiltak for å forhindre smitte av ILA-viruset.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

– Det er en alvorlig fiskesykdom som vi ikke ønsker skal etablere seg i området, og det vil i tillegg kunne utgjøre en stor kostnad for oppdretter, sier rådgiver i Mattilsynet ved regionkontoret Troms og Finnmark, Marthe Brundtland.

Alle som ferdes på havet i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredningen av sykdom unngås, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

– Det betyr at det er forbud mot å nærme seg anlegget mer enn 20 meter. Det er heller ikke lov å fiske nærmere enn 100 meter fra anlegget. Det verste som kan skje er rømning av fisk, forklarer Brundtland.

Det er Jøkelfjord Laks AS som eier anlegget hvor det mistenkes utbrudd av infeksiøs lakseanemi, ILA.

ILA forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Tiltak for å forhindre smitte

Oppdretter og Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet i slutten av februar om mistanke om ILA på anlegget på bakgrunn av forøket dødelighet og positive laboratoriefunn for ILA.

– Vi har vært og tatt egne prøver for å få stilt endelig diagnose. Prøvene ble sendt inn på torsdag, og vi forventer prøvesvar i morgen, forteller Brundtland.

Mattilsynet har pålagt oppdrettsselskapet å innføre flere tiltak for å forhindre smitte.

– Anlegget er pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, opplyser distriktssjef Knut Øystein Johansen ved distriktskontoret for Nord Troms.

Prøver å begrense omfanget

Når sykdommen bekreftes vil det bli gjort månedlige kontroller innenfor et viss område.

– Blir det påvist smitte kommer vi til å pålegge dem til å ta ut fra de merdene hvor det er smitte. De som er friskmeldt kan etter en risikovurdering stå igjen til slakting. Vi må prøve å begrense så godt er mulig, sier Brundtland til NRK.