Mer laksevirus i Sør-Troms

Mistanke om nok et utbrudd.

Mattilsynet har mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i et oppdrettsanlegg i Astafjorden i Sør-Troms.

- Oppdretter har registrert endret atferd på fisken de siste dagene, og etter undersøkelser fra egen fiskehelsetjeneste ble Mattilsynet varslet tirsdag ettermiddag, opplyser Mattilsynet i ei pressemelding.

Man vil nå innføre et bekjempelsesområde rundt anlegget med forbud mot flytting av oppdrettsfisk. Dette gjøres for å hindre smitte til andre oppdrettsanlegg i området.

- Området vil dekke vestlig del av Astafjorden og vil avgrenses av en linje fra Sørrollnes til Tovikskjæret på ene siden, og en linje fra utløpet av Forsåelva og til neset øst for Svellshamn på den andre siden.

12. mai ble det bekreftet at det er ILA-smitte på tre lakseoppdrettsanlegg i Tranøy kommune og i Dyrøy kommune.

Les også: