Mener turistnæringen selv må rydde opp i «cowboy»-tilstander

Turistnæringen er frustrert over turistbedrifter som driver ulovlig. Men de har selv ansvar for å rydde opp, mener formannskapet i Tromsø.

Jakten på Nordlyset

I dag kan hvem som helst selge opplevelser som nordlysturer eller hvalsafari, uten at det stilles krav til kvalitet. Politikere og turistnæringen selv, håper på strengere regler for å luke ut useriøse aktører.

Foto: Bernt Olsen / NRK

– Turistnæringen bør ikke vente for lenge med å ta tak i problemene, sier Jens Ingvald Olsen, formannskapsmedlem i Tromsø (R).

Stadig flere vinterturister har ført til at useriøse aktører, tidligere omtalt som «cowboyer», tilbyr opplevelser.

Nå etterlyser Tromsøs formannskap handling fra reiselivet selv:

– Seriøse aktører i næringen må organisere seg, slik at de kan samarbeide om å luke ut de som er useriøse, sier Olsen.

Han mener organiseringen også vil kunne skape en kultur som bidrar til at myndighetene blir informert om useriøse aktører.

Airbnb skaper utfordringer

I dag er det 40 registrerte selskaper som tilbyr nordlyspakker i Tromsø, mot tre i 2006.

Ivar Haugen Tromsø Safari

Ivar Haugen mener dagens regelverk er for mildt, og ønsker flere kontroller av turistbedrifter.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Ivar Haugen, daglig leder i Tromsø Safari, er klar på at mange driver ulovlig. Den enorme veksten i vinterturismen har gitt grobunn for mange aktører som tenker kortsiktig, mener han:

– De er ikke med å finansiere en markedsføring av landsdelen på sikt, de er ute etter raske penger. Derfor investerer de ikke i markedsføring videre, og bekymrer seg heller ikke om fremtiden.

Haugen forteller at en ny utfordring de møter i dag er at Airbnb også tilbyr opplevelser, ved at folk som bestiller overnattinger får med opplevelser på kjøpet.

Haugen er klar på at reiselivet selv har ansvar for en bedre regulering av virksomheten. I likhet med Olsen mener han det er viktig at seriøse aktører har papirene på stell, og organiserer seg.

Mangler oversikt

Administrerende direktør i Nord-Norsk Reiseliv, Trond Øverås, sier reiselivet allerede jobber aktivt med retningslinjer og kvalitetssikring, men at det er vanskelig å få oversikt over dem som driver uregistrert.

Trond Øverås

Trond Øverås i Nord-Norsk Reiseliv er enig med formannskapet om at det trengs flere tiltak.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Vi som næring har dessverre ingen mulighet til å ha oversikt over alle aktører. Men derfor støtter vi opp om bruk av flere kontroller og tilsyn, sier han.

Han vet at blant annet Visit Tromsø går gjennom ulike aktører, og kontrollerer at de har de nødvendige løyvene og tillatelsene på plass, men vet også at dagens situasjon kan kreve flere tiltak:

– Det er alltid et spørsmål om gjør nok. Jeg føler at det er et godt fokus på at vi leverer kvalitetssikrede opplevelser, men eksemplene som trekkes frem i dag gjør at vi nok må gå noen ekstra runder, for å se om vi må iverksette flere tiltak.