Mener 50-åring må dømmes for to drap

Aktor i ankesaken mot mannen som er dømt for å ha drept to menn på Kvaløya i Tromsø, mener at et av drapene var planlagt, og at mannen må dømmes for begge drapene selv om bare en av de drepte er funnet.

Hålogaland lagmannsrett - Kvaløydrapssaken

Ankesaken går for Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Mannen ble dømt i Nord-Troms tingrett i mars i tråd med aktors påstand. 21 års forvaring med 10 års minstetid. Mannen anket da han hevder seg uskyldig dømt. Mandag 5. september startet ankesaken i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.

Karnevalsmaske sentralt bevis

Aktor, førstestatsadvokat Lars Fause, mener den tiltalte 50-åringen planla drapet på Hermod Magne Steinsund, som ble funnet drept i et kommunalt boligkompleks på Kvaløysletta i Tromsø september 2014.

Flere vitner har sett den tiltalte forlate sin egen leilighet i samme tidsrom de mener mannen ble drept. Vitner har forklart at de så en mann med karnevalsmaske.

Maske funnet hos mannen tiltalt for Kvaløya-drapene

Dette er en av maskene politiet fant hjemme hos mannen som er tiltalt for to drap på Kvaløya.

Foto: Eskil Mehren/NRK

Karnevalsmasken er et sentralt bevis i det ene drapet. Kripos har funnet tennsatspartikler og DNA fra tiltalte. Dette tyder på at den har vært brukt av tiltalte når det har vært avfyrt våpen.

Tiltalte selv sa i sin forklaring at han hverken har eid, eller kjøpt disse maskene, men endret på forklaringen underveis, og sa han kanskje hadde prøvd de på.

Et annet sentralt bevis er drapsvåpenet. En antikk Colt revolver fra 1898. Våpenteknikere fra Kripos har forklart at dette våpenet har satt et spesielt avtrykk på kulene fordi de ikke har vært i samme kaliber. Politietterforskningen har også vist at tiltalte kjøpte samme type ammunisjon på netthandel en tid før drapet.

Colt revolver

Denne revolveren, en Colt 38-kaliber fra 1898 skal ha blitt brukt til å drepe to menn på Kvaløya i september i 2014

Foto: Eskil Mehren

Den andre mannen, Stein Håvard Larsen, er fortsatt ikke funnet til tross for store søk. Likevel mener aktor at 50-åringen må dømmes for også dette drapet.

Fant 100 blodflekker

Politiet har funnet over 100 blodflekker hjemme hos den tiltalte. Blodspor som stammer fra den savnede. I retten er det også fremlagt en rekke beviser som tyder på at tiltalte har gjort betydelige forsøk på å fjerne beviser hjemme hos seg selv.

Deriblant er deler av teppegulvet skåret ut, og gulvet har tydelige vaskespor.

Hjemme hos tiltalte

Her er middelet ''hungarian red' tatt på gulvet for å finne blodspor.

Foto: Politiet

I første rettsinstans førte daværende forsvarer Ann Turid Bugge enn rekke vitner som skulle belyse saken. Ett av vitnene forklarte at hun kunne påvise hvor den savnede var begravd. Midt i rettssaken ble det satt i gang ytterligere søk uten at han ble funnet.

Kun dager før ankesaken skulle for retten skiftet den tiltalte sine forsvarere.
Svein Kristian Wikstrøm som i denne rettsrunden forsvarer mannen sier i sin prosedyre at han ikke skal være mikrofonstativ for tiltalte. Han stiller derimot spørsmål ved om tiltalte er tilregnelig og kan straffes.

– Det er sannsynlig at min klient har hatt noe med de forholdene vi har sett i denne saken sier han.

NRK oppdaterer saken.