Hopp til innhold

Dømt til 21 års forvaring for to drap - anker til Høyesterett

50-åringen er i Hålogaland lagmannsrett dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for to drap på Kvaløysletta i Tromsø. Den tiltalte anker dommen.

Drapstiltalt

Drapsmannen ble tatt bilde av på bussen bare minutter etter drapet.

Foto: Politiet

Advokat Svein Kristian Wikstrøm, som forsvarte den 50 år gamle mannen i lagmannsretten, sier at de mener det er gode grunner til at den domfelte skal ha en tidsavgrenset straff i stedet for forvaring.

– Min klient er 50 år gammel, og det faktum taler mot at han skal ha forvaringsstraff, sier Wikstrøm. Vi vil derfor anke til Høyesterett over reaksjonsmåten til han til NRK.

Aktor Lars Fause sier at han har lest hele dommen, og er enig i både premissene og resultatet.

Samme straff som i tingretten

Mannen får altså samme straff som i Nord-Troms tingrett tidligere i år.

Aktor mener 50-åringen er farligere nå enn noen gang tidligere. Det begrunner han i det de psykiatrisk sakkyndige har forklart i retten, men også det som er kommet frem i ankesaken.

Dette har også lagmannsretten sagt seg enig i, og dømmer mannen til 21 års forvaring. De er enig i aktors påstand om at et av drapene var planlagt. Begge drapene var helt uprovoserte skriver Lagmannsretten.

De mener mannens våpeninteresse og evne til god planlegging øker risikoen for at mannen kan gjøre nye alvorlige handlinger, og mener en forvaringsdom er riktig for å verne samfunnet. De mener mannen fungerer intellektuelt og viser også til at tidligere behandling ikke har ført til bedring.

Også i 2006 ble det slått fast av psykiatrisk sakkyndige at behandling ikke ville føre frem.

Behandlerne fra Dikemark fortalte at mannen har nærmest tapetsert veggene med lapper med ord og setninger.

– Dette er en mann som står bak to helt umotiverte drap, sa aktor Lars Fause.

I september 2014 ble Hermod Magne Steinsund funnet skutt og drept rett innenfor døra i sin egen leilighet på Kvaløysletta i Tromsø. Drapsetterforskningen førte til at 50-åringen, som tidligere er idømt forvaringsdom etter et mordbrannforsøk, ble pågrepet.

På siste dag i retten sa mannen at han tidligere ikke hadde vært i retten for å følge saken fordi han var fratatt en minnepenn. Han hevdet fortsatt at politiet hadde planta liket som ble funnet, og at han ikke trodde på at en mann var forsvunnet.

Fant tomme patroner i barnesko

Drapsetterforskningen viste at det hjemme hos mannen ble funnet over 100 blodflekker som stammet fra en annen savnet mann. Teorien er at Stein Håvard Larsen ble skutt og drept hjemme hos den dømte mannen. Mannen som ble skutt og drept med en antikk revolver er fremdeles ikke funnet, tross iherdige søk.

Colt 1898

Det er denne antikke revolveren politiet mener er drapsvåpenet.

Foto: Politiet

Drapsvåpenet er også funnet hjemme hos mannen. Tomme patroner ble funnet i et par barnesko hjemme hos den dømte. Politiets teori er at de to ble drept med tre skudd hver.

Fotografert av sitt eget alarmanlegg

Mannen tok livet av sin nabo rundt klokka 19:45. 22. september 2014. I samme tidsrom ble mannen observert med karnevalsmaske av forbipasserende da han forlot sin egen leilighet. Politiet mener mannen var ikledd denne karnevalsmasken da han skjøt og drepte sin nabo.

oPlitiet har funnet fire karnevalsmasker hos tiltalte

Disse karnevalsmaskene ble beslaglagt hjemme hos mannen. Det er funnet tennsatspartikler og mannens DNA på maskene.

Foto: Eskil Mehren/NRK

Selv mannens eget alarmanlegg ble brukt som fellende bevis for at mannen sto bak drapet. Data fra alarmanlegget viser en hyppig bruk av alarmen, og at alarmen blir slått på rett før Hermod Magne Steinsund ble drept. Kort tid senere utløses alarmen og det blir tatt bilde av gjerningsmannen når han kommer tilbake til sin egen leilighet.

drapstiltaltes leilighet

Her er 50-åringen da han kom tilbake til sin egen leilighet kort tid etter drapet.

Foto: Eskil Mehren / Bevismateriale/NRK

Mannen ble dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid i Nord-Troms tingrett i mars, i tråd med aktors påstand. Mannen anket, da han hever seg uskyldig dømt, men i ankesaken ble han også dømt for begge drapene.