NRK Meny
Normal

Må støydempe for millioner når Harstad-veien skal bli ny

Veipakken i Harstad koster 1,5 milliarder kroner. Det inkluderer millioner av kroner til støydemping.

Harstadpakken Kangebogen

For å sikre at Harstad er rustet til å takle de trafikale utfordringene, anbefaler Statens vegvesen en rekke tiltak som er samlet i det som kalles “Harstadpakken”, og prosjektet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Veibyggingen som skal gjøres med den såkalte Harstad-pakken er beregnet å koste 1550 millioner kroner. Det inkluderer et omfattende gang- og sykkelveisystem, nye rundkjøringer, avlastningstunnel og økt satsing på kollektivtrafikk.

Det må til for å få unna den økende trafikken gjennom Harstad.

Men det må også bygges støydemping. Kanebogenkrysset er første etappe av veipakken, hvor det skal bygges ny innfartsvei og en ny rundkjøring. Bare der koster støydempingen ni millioner kroner.

Støydemping Harstadpakken

Bare i Kanebogen-området skal 33 boenheter støydempes. Her blir vinduer skiftet ut.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– En stor del av kostnadene er nye vinduer i boliger nært veien, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Knut Abrahamsen.

Lover bedring

Ifølge Abrahamsen er det bare i Kanebogen-området 33 boenheter som skal støydempes. Det inkluderer både leiligheter og eneboliger.

– Loven sier det. Når vi gjør tiltak på veien, da må vi også gjøre noe i forhold til støynivået som blir registrert, sier prosjektlederen.

Og støydempingen som utføres tar utgangspunkt i et tenkt støynivå 25 år fremover.

– Med støyreduserende tiltak skal veinaboene få en bedre tilværelse, lover han.

Tror på bedring

Blant dem som skal skjermes for trafikkstøy er Laila Hesjevik. I hennes hus både rives og snekres det – bare et steinkast unna anleggstrafikken i Kanebogenkrysset.

Knut Abrahamsen Statens vegvesen

Prosjektleder i Statens vegvesen, Knut Abrahamsen.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Vinduer og bordkledning skal skiftes, og det skal legges ekstra isolering i veggene – alt for å dempe lyden fra biltrafikken.

Hesjevik synes ikke noe om all støyen, verken fra anleggstrafikken eller det pågående arbeidet med å gjøre huset hennes støydempet.

– Det er ikke noe behagelig, helt forferdelig egentlig. De begynner tidlig, og du har støyen hele dagen, sier hun.

– Men jeg regner med det blir bedre, trøster hun seg med.