Lei av å fiske ulovlig

Skoganvarre bygdelag ønsker å få råderett over sitt område. Da slipper de å bryte loven.

Skoganvarre bygdelag har søkt om råderett over sine nærområder. Finnmarksloven gir nå bygdelaget denne muligheten.

Leder Sivert Amundsen sier hvis de får råderett, slipper de å bryte loven for å kunne utøve sin sedvane:

– Jeg har fisket ulovlig, og det bruker også andre familier. Det blir til at man fisker ulovlig, det får ikke hjelpe, for gjeddekake må vi ha.

– Men dere vil vel helst slippe å gjøre noe ulovlig?

– Ja, det er jo det vi ønsker å oppnå med dette bygdesameiet.

Vil ikke søke fylkesmannen om lov

Sivert Amundsen er snart 81 år gammel. Nå kjemper han for at bygda si Skoganvarre i Porsanger kommune skal få råderett til jakt og fiske i sine nærområder.

Han trekker fram gjeddefiske på våren som et eksempel på rettigheter de ikke lenger har:

– Nå må vi søke fylkesmannen om lov, og det er jo hårreisende urettferdig.

Vil verne om rypa

Amundsen og hans sambygdinger er de første som søkte om dette som følge av Finnmarksloven.

Med råderett i boks håper de å stanse et massivt uttak av naturressursene. Blant annet vil de forby rypejakt med hund.

– For med hund plukker de alle de små kyllingene, så det blir nesten ikke rype igjen når turistene har vært her om høsten.

Gratis å søke om rettigheter

Prosjektleder for informasjon om Finnmarksloven, Cahtrine Paus, sier hvem som helst i Finnmark kan fremme enten eiendoms- eller brukskrav.

Den som skal ta stilling til det er Finnmarkskommisjonen, som opprettes av regjeringa. Paus sier det ikke koster noe å få gjennomført gransking av rettigheter.

– Det er bra det er gratis, hvis ikke ville det blitt vanskelig for et lite bygdesamfunn som Skoganvarre, sier bygdelagsleder Sivert Amundsen.