For dårlige til å sikre at barnevernet får vite om vold mot barn: – Dette er alvorlig

Legevakten i Tromsø har for dårlige rutiner til å sikre at legene melder fra til barnevernet dersom de oppdager vold mot barn. Fylkeslegen sier det er alvorlig.

Fylkeslege Svein Steinert

Fylkeslege i Troms, Svein Steinert, frykter at dårlige rutiner ved legevakten kan føre til at tilfeller om vold mot barn ikke blir meldt inn til barnevernet.

Foto: Tora Lind Berg/NRK

Helsetilsynet har nylig undersøkt forholdene på legevakten, og slår fast at legevaktlegene ikke er godt nok kjent med kommunens rutiner for å ivareta opplysningsplikten til barnevernet.

– Det er alvorlig at Tromsø kommune ikke har et system som til enhver tid har mulighet til å informere legene om nye rutiner. Spesielt innen et såpass alvorlig område som helsepersonells meldeplikt til barnevernet, sier fylkeslege Svein Steinert.

Fylkeslegen frykter at tilfeller som burde vært meldt inn til barnevernet ikke blir det.

– Det kan være en konsekvens. Men det er viktig å legge til at da vi gjorde tilsyn på legevakten så vi at både leger og sykepleiere på legevakten i Tromsø melder til barnevernet, sier Steinert.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Legevakten i Tromsø kommune ligger ved UNN. Helsetilsynet slår fast at legevakten har for dårlige rutiner med rapportering inn til barnevernet.

Foto: NRK

– Vi tar dette på alvor

Han mener likevel at det er svært viktig å få på plass gode rutiner slik at de nesten hundre legene som jobber på legevakta ikke er i tvil om hvordan de skal forholde seg dersom de får mistanke om mishandling eller vanskjøtsel.

– Vi tror Tromsø kommune vil lukke dette avviket ganske raskt med at de innfører bedre rutiner og sender informasjon til alle legene i systemet. I Tromsø er det svært mange leger som betjener legevakten, for eksempel mange nye turnusleger. Derfor er det viktig med et system som informerer de nye ansatte og samtidig oppdaterer legene som har vært der lenge, forteller Steinert.

Leder for legevakta i Tromsø, Helga Kramvik, sier de tar dette på alvor.

– Vi har allerede satt i gang med å løse problemet, sier hun.