NRK Meny
Normal

Mener FEFO må ta bedre vare på naturen

Et bredt flertall i Sametinget stilte seg i går bak en lang liste med kritikk mot hvordan Finnmarkseiendommen styres.

Inger Eline Eriksen

Àrjas Inger Eline Eriksen er blant dem som mener Finnmarkseiendommen må slutte å belage inntektene sine på naturinngrep.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

På plenumsmøtet på Sametinget torsdag kom det frem at man mener Finnmarkseiendommen (FEFO) i for stor grad har engasjert seg i virksomhet som krever store naturinngrep.

Mot store naturinngrep

Àrjas Inger Eline Eriksen var blant dem som gikk lengst i å kritisere styringen av FEFO.


– Sametingets behandling viser at den samiske befolkningen er ikke helt fornøyd og det er rom for forbedringer, sier Eriksen.

Engasjement i kraftselskaper og andre virksomheter som krever store naturinngrep var blant kritikken som kom fra Sametinget. Norske samers

Inger Elin Utsi/NSR

Norske samers riksforbund mener enighet om mindre naturinngrep er viktig, sier Inger Ellen Utsi.

Foto: Linn Margrete Påve / NRK Sápmi

riksforbund sin representant Inger Ellen Utsi syns enigheten på Sametinget er et viktig signal.


– Vi har jo full tillit til måten de driver, men vi ser jo at det krever justeringer, sier Utsi som også sier at de rundt 30 påpekningene de kom med vil bli overlevert styret og ledelsen i FEFO.

Lover ikke forandring


Direktør Jan Olli i Finnmarkseiendommen oppfatter det ikke som kritikk at Sametinget ber om en rekke endringer i deres drift.


Olli ønsker innspillene velkommen, men sier at det slett ikke er sikkert at de blir fulgt. Nei jeg vil ikke si at jeg oppfatter det som en kritikk. Det er mange ulike

Jan Olli

Direktør i Finnmarkseiendommen Jan Olli lover ikke at Sametingets vedtak blir tatt hensyn til – det er opp til styret sier han.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

synspunkter om vårt virke, og det syns jeg er flott, sier Olli som mener Sametinget dermed er med på å hjelpe dem å gjøre en bedre jobb for Finnmark og samene.

– Men å gjøre alle til lags klarer ikke vi heller, understreker FEFO-direktøren.

Hvor stor gjennomslagskraft Sametingets vedtak får er fortsatt usikkert, og direktør Jan Olli i FEFO er klar på at det ikke er automatikk i at Sametingets ønsker blir tatt hensyn til.


– Sametingets syn er viktig for oss, men når det er sagt så forholder vi oss til styret og strategisk plan. Vi kan ikke forandre vår praksis, det er det styret som må ta stilling til, sier Olli.

Får sterk kritikk

En del av forslagene Sametinget får krass kritikk fra annet hold. Stortingsrepresentant for Høyre Frank Bakke-Jensen er blant dem som mener Sametingets innvendinger vil hindre nødvendig næringsutvikling i Finnmark.

Frank Bakke Jensen

Stortingsrepresentant for Høyre Frank Bakke-Jensen mener Sametinget prøver å hindre ønsket utvikling i Finnmark.

nbsp;Bakke-Jensen tror heller ikke at Sametingets holdning er flertall i fylket.

Raymond Robertsen som sitter i FEFO-styret, også han fra Høyre, har tidligere uttalt at han mener Sametingets forslag vil bety at nesten alle inntektene til FEFO faller bort.

Àrjas Inger Eline Eriksen tror likevel at vedtaket deres har stor oppslutning blant folk.


– Som forvalter av grunne i Finnmark har finnmarkseiendommen et stort ansvar, de forvalter påv egne av befolkninga og skal ta hensyn til det folket mener. Sametingets forslag gjenspeiler de innspill som den samiske befolkningen kommer med, sier Eriksen.