Krever 13 års fengsel for drapet på Linn Olsen Uteng

Aktor finner ingen formildende omstendigheter i saken mot mannen som drepte ekskjæresten i Tromsø i fjor sommer. Forsvareren påpeker tvil om hva som skjedde.

Kvinne drept av mann,

Kvinnen ble funnet drept med 22 knivstikk i dette huset på Tromsøya.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

I sin prosedyre i Nord-Troms tingrett fredag la aktor Tor Børge Nordmo ned påstand om at den tiltalte asylsøkeren fra Rwanda må idømmes streng straff, fordi han mener drapet ble begått under skjerpende omstendighet.

Han viser til at handlingen framstår som svært brutal og voldelig, og ble utført med stor kraft.

Aktor mener det er bevist ut over rimelig tvil at tiltalte stakk Olsen Uteng mens hun forsøkte å verge seg ved å holde hendene foran seg, deretter segnet hun om, og hun ble stukket mange ganger, med stor kraft, mens hun lå på golvet.

Det er også skjerpende at tiltalte ikke forsøkte å hjelpe offeret etter at hun ble stukket. Han ringte til politiet, men sa ikke hvor han var, han forsøkte ikke å utføre førstehjelp, og han forsøkte ikke i skaffe hjelp. Han ringte ikke nødnummeret, og han gikk ikke ut for å rope etter hjelp fra naboer.

At tiltalte i en straffesak tilstår, skal jo regnes som en formildende omstendighet.

Tor Børge Nordmo mener dette bare i begrenset grad er tilfellet i denne saken.

– Han har tilstått, men han har ikke fortalt sannheten om hvordan drapet skjedde, sa Nordmo i sin prosedyre i retten i dag.

Tvil om forholdet var slutt

I sin prosedyre, la forsvareren fram et noe annet syn på saken. Han hevdet at forholdet mellom tiltalte og avdøde ikke var helt slutt da drapet fant sted.

– Tiltalte visste at Linn Olsen Uteng hadde en ny kjæreste, men han kjempet for å få henne tilbake, sa forsvareren. Han hevdet at tiltalte oppfattet det slik at han fremdeles hadde en sjanse.

– Vi mener det er bevist at Uteng ikke hadde satt punktum for forholdet til tiltalte, hun var fremdeles dratt mot han, hevdet forsvareren.

Han argumenterte også for at påstanden fra tiltalte om at Uteng stakk han først, ikke er motbevist i retten.

– Ting kan ha foregått slik tiltalte har forklart, og her må rimelig tvil komme tiltalte til gode, sa forsvareren.

Påberoper seg ikke nødverge

Men han understreket at hans klient ikke vil påberope seg nødverge eller provokasjon.

– Han er klar til å ta sitt ansvar, sa forsvarer Hans Olav Bytingsvik.

Men forsvareren er ikke enig med aktor om straffen. Han legger blant annet vekt på at det i denne saken ikke var et element av planlegging. Drapet skjedde spontant uten overlegg, mener forsvareren, og dette må det legges vekt på.

– I vår sak foreligger det flere formildende omstendigheter, sa Bytingsvik. Tiltalte ringte politiet og ba om å bli funnet, han kjente ikke adressen der han var, men regnet med at politiet kunne spore han.

Hadde ikke ment å skade

– Og så må det legges vekt på at tiltalte ikke rømte, men satt i sofaen og ventet på politiet, helt apatisk, sa forsvareren.

– Og så må vi legge vekt på hans tilståelse. Derfor bør straffen ikke settes høyere enn 12 år. Jeg ber om at han behandles på mildeste måte, avsluttet forsvarer.

Bistandsadvokat Erik Ringberg la ned påstand om at tiltalte må betale en erstatning på 200 000 kroner til Linn Olsen Utengs foreldre.

Da tiltalte fikk ordet til slutt, henvendte han seg til avdødes famile og sa at han aldri hadde ment å skade Linn.

Dom i saken faller faller 24. mai.