Ekskjæresten dømt for å ha drept Linn Olsen Uteng

Den 36 år gamle mannen er dømt til fengsel i 13 år for drapet på tromsøkvinnen i fjor sommer.

Kvinne drept

Linn Olsen Uteng ble funnet drept i denne boligen på Tromsøya.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Asylsøkeren fra Rwanda som nå er dømt for forsettlig drap på Linn Olsen Uteng i Tromsø, erkjente straffskyld da saken gikk for Nord-Troms tingrett. Han var alene om udåden som skjedde i en lånt leilighet i Røstbakken på Tromsøya i juli 2016. 32 år gamle Olsen Uteng ble knivstukket 22 ganger, for det meste i brystregionen.

At han på et tidlig tidspunkt i etterforskingen tilsto drapet, mente forsvareren Hans Olav Bytingsvik skulle føre til en strafferabatt.

Svært brualt drap

Aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo, mente i sin prosedyre at tilståelsen bare i liten grad kan virke formildende ved straffeutmålingen. Han viste til at handlingen framstår som svært brutal og voldelig, og ble utført med stor kraft. Aktor la ned påstand om 13 års fengsel og har fått fullt medhold av dommerne.

Den dømte må også betale til sammen cirka 480 000 kroner til Olsen Utengs foreldre i oppreisningserstatning og begravelsesutgifter.

Normalstraffen for forsettlig drap er 12 års fengsel, men Nord-Troms tingrett mener at dette drapet, med et stort antall knivstikk, er så brutalt at det må reageres strengere.

Tingretten finner ingen formildende omstendigheter, og den nå dømte mannen gjorde lite for å skaffe hjelp til Olsen Uteng.

Til fradrag i dommen kommer 308 dager mannen har sittet varetektsfengslet.

Uklart om dommen ankes

Aktor Tor Børge Nordmo sier seg fornøyd med dommen.

– Den er i samsvar med påstanden fra påtalemyndigheten, og vil derfor ikke bli anket fra vår side, sier Nordmo.

Statsadvokaten forventer at dommen blir sonet i Norge, men at domfelte etter endt soning blir utvist fra Norge.

Den samme forventningen har bistandsadvokat Erik Ringberg som representerte avdødes foreldre i rettssaken. Også Ringberg er fornøyd med domsslutningen, og mener oppreisningserstatningen er tilfredsstillende.

Ringberg sier til NRK at han forventer at partene godtar dommen, og det dermed er satt sluttstrek for en svært tragisk sak.

Domfeltes forsvarer Hans Olav Bytingsvik sier han ikke har fått konferert med sin klient ennå, og at det derfor er for tidlig å si om dommen blir godtatt.

– Det naturlige er nok at vi tar betenkningstid slik at vi får gjennomgått dommen, uttaler Bytingsvik til NRK.

Ikke nødverge

Forsvareren sa i retten at hans klient ikke påberoper seg nødverge eller provokasjon, selv om han har forklart at det var avdøde som først truet han med kniv.

– Han er klar til å ta sitt ansvar, sa forsvarer Hans Olav Bytingsvik. Han mente likevel at det er formildende i en slik sak at tiltalte ikke rømte fra åstedet, men varslet og ventet på politiet, helt apatisk.

Da rettsforhandlingene ble avsluttet sa tiltalte, henvendt til avdødes pårørende, at han aldri hadde ment å skade Linn.

Falsk identitet

Mannen fra Rwanda som er dømt for drapet på Linn Olsen Uteng levde under falsk identitet i Tromsø i åtte år. Først under drapsetterforskningen klarte myndighetene å fastslå hvem han egentlig er.

Han søkte asyl i Norge i 2008 under navnet Jimmy Mutabati, og oppga da at han kom fra Kongo.

I retten kom det fram at avdøde og tiltalte innledet et forhold i 2009, og at de var kjærester i noen år.

Forholdet ble etter hvert svært turbulent, sa ei venninne av avdøde som vitnet i retten.

– Spenningen var så stor at både hun og jeg var redde for at han skulle ta livet hennes. Dette har vi snakket om i tre år, sa vitnet. Den dagen drapet skjedde var Linn Olsen Utengs hensikt med å møte mannen å gjøre det klart at forholdet dem imellom var helt slutt.