Har mistet 13 lam - gir fellingstillatelse på kongeørn

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt tillatelse til felling av én kongeørn i Rissa, men møter sterk kritikk fra Norsk ornitologisk forening.

Kongeørn

Det er gitt tillatelse til å felle en kongeørn i Rissa.

Foto: John Øystein Berg

Siden 13. juni i år har 13 lam blitt tatt av ørn i Rissa, og nå tar Fylkesmannen affære.

– Grunnen til fellingstillatelsen er at vi har kommet opp i et betydelig omfang av individer tatt av kongeørn i år. I tillegg har vi hatt store tap i flere år, sier Stein Arne Andreassen, miljøverndirektør hos Fylkesmannen, til NRK. Det var Fosna-Folket som først omtalte saken.

Fellingstillatelse på ørn er relativt sjeldent, ifølge Andreassen.

– Vi gir vanligvis ca. én slik tillatelse i året. Det er spesielt strenge bestemmelser rundt felling av ørn. Med ulv og andre rovdyr kan det gis fellingstillatelse for å forebygge, men med ørn må det være påvist at den gjør skade over tid.

Får kritikk av ornitologi-forening

Norsk ornitologisk forening er svært kritiske til fellingstillatelsen, og har sendt inn en klage til Fylkesmannen, ifølge Fosna-Folket.

– Den klagen har vi mottatt, men ikke behandla ennå. Vi vil sannsynligvis behandle den i neste uke, opplyser Andreassen.

I klagen trekker foreningen frem at det ikke er påvist at det kun er én ørn som har tatt sauene. Å identifisere skadegjøreren er svært vanskelig, og å gjenkjenne den i felt kan være praktisk umulig.

– Det er det som er den store utfordringen. Skadefellinger skal rettes mot enkeltindivider, men når vi har muligheten for at det er flere som gjør skade i samme område, så har vi sett med den historikken vi har at vi bør prøve å få tatt ut, sier Andreassen.

Fredet art

Kongeørnen er fredet i Norge, og i de siste årene har bestanden økt. Andreassen mener det ikke vil være problematisk å felle én ørn.

– Hvor truet den er kommer an på bestanden, den ligger nå på mellom 1800-2000 par. Det er en bestand man regner med har utnytta det potensiale den har når det gjelder hekkelokaliteter og leveområder. Så det ligger i vår vurdering at det å ta ut en individ ikke vil true bestanden, og det tror jeg heller ingen andre mener, sier Andreassen.