NRK Meny
Normal

Flere linjer kan legges ned i Nordkjosbotn

Nordkjosbotn vgs. blir ikke lagt ned, men det er fare for at flere linjer ved skolen blir borte. Det er klart etter at fylkesråd Magnus Mæland besøkte skolen mandag.

Maren Irene Gåre Bakkevoll

Elevrådsleder Maren Irene Gåre Bakkevoll holdt appell mot nedleggelse av Nordkjosbotn vgs.

Foto: Stine Hommedal

Nordkjosbotn videregående skole blir ikke lagt ned med det første, men flere linjer er i fare.

Det kom fram da fylkesråd for utdanning i Troms Magnus Mæland (H), mandag besøkte skolen.

– Jeg vil føre en linje som jeg har gjort tidligere. det vil si at jeg informerer de det berører først. Jeg kan bekrefte at det blir endringer, men det blir først offentliggjort på tirsdag, sier Mæland.

Han var først på besøk i hjemkommunen Skjervøy, der han var i et orienteringsmøte med de ansatte på skolen der om kommende endringer også der. Deretter gikk turen altså videre til Nordkjosbotn.

– Vi er skuffet, sier både elevrådsleder Maren Irene Gåre Bakkevoll og plasstillitsvalgt for utdanningsforbundet Benedikte Lilleng ved Nordkjosbotn videregående skole.

Ikke fornøyd med møtet

Nordkjosbotn videregående skole blir ikke lagt ned med den første, men flere linjer er i fare. Det kom fram da fylkesråd for utdanning i Troms, Magnus Mæland, i dag besøkte skolen. 
De varsla skolekuttene i fylket skaper stort engasjement, og fylkesråden ble møtt med prostester da han kom til Nordkjosbotn.

Skoleprotest

Elevrådsleder Bakkevoll holdt appell mot nedleggelse av Nordkjosbotn vgs. da fylkesråd Mæland besøkte skolen i dag.

Hun var ikke fornøyd etter møtet med fylkesråden.

– På sikt så ser jeg at han vil legge ned skolen. Det er vi ikke fornøyd med. Vi vil opprettholde skolen som den er i dag og ha alle linjene slik vi har det nå, sier Bakkevoll.

Mæland lytter

Fylkesråd for utdanning i Troms Magnus Mæland, lytter til appell fra elevrådsleder Maren Irene Gåre Bakkevoll ved Nordkjosbotn skole.

Foto: Stine Hommedal

Rammer store deler av skolen

Lilleng sier at selv om linjenedleggelsene ligger fram i tid, så rammer dette store deler av skolen.

– Han sier at den tidligste nedleggelsen vil skje i 2016/2017. De han sa var at han likevel vil opprettholde forslaget om å legge ned TIP, mat og restaurantfag VG2 samt helse- og oppvekstfag. Det er jo en stor del av skolen vår, understreker Lilleng.

De mener dette er begynnelsen på slutten for skolen.

– Vi er en viktig aktør i kommunene Storfjord, Lyngen og Balsfjord og vi ser med bekymring på framtiden, sier hun.

Har lavt frafall

– Skolen er viktig å beholde fordi vi er den skolen som scorer best på trivselsundersøkelsen. Vi har også et veldig lavt frafall i forhold til resten av fylket, påpeker elevrådsleder Bakkevoll.

De varsla skolekuttene i fylket skaper stort engasjement, og fylkesråden ble møtt av elever fra flere skoler da han kom til Nordkjosbotn.

Blant annet ble han møtt med protestmusikk og demonstrasjon mot skolenedleggelse fra elevene.

Vil ha utsettelse for skolekutt

Også Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er kritisk til Troms fylkeskommunes forslag til endring i opplæringstilbudet for skoleåret 2014-2015 i Troms.

Hun understreker at samisk språk, kultur og samfunnsliv er viktige faktorer for organisering av videregående opplæring i Troms.

– Fremtidige skoletilbud og skolestruktur må også ivareta fylkeskommunens forpliktelse til å gi et godt videregående opplæringstilbud til det samiske samfunnet, sier Muotka i en pressemelding mandag.

Kuttforslagene innbærer blant annet:

Elever spilte protestmusikk mot nedleggelse av Nordkjosbotn videregående skole i troms, undere besøket til fylkesråd Magnus Mæland (H) mandag.

Elevene med appell og musikk.

  • Flere av idrettslinjene i distriktene legges ned og det kun blir tilbud i Tromsø. Landslinjer vil ikke bli berørt.
  • Musikk, dans og drama i Harstad legges ned, linja blir lagt til Tromsø.
  • Alle «blå» fag blir lagt til Senja VGS, linjene på Skjervøy legges ned.
  • «Grønne» fag som landbruk- og hestefag på Gibostad legges ned.
  • Både Helsefag og restaurant- og matfag ved Nordkjosbotn VGS legges ned.
  • Medie og kommunikasjonsfag kuttes fra 108 til 30 plasser i hele fylket. I
  • I tillegg har Rå videregående skole, Gibostad videregående skole og Sjøvegan videregående skole blitt orientert om mulig nedleggelse.