NRK Meny
Normal

Kan bli permanent stopp i sommerferga

Tranøy kommune vil selge det tekniske anlegget i Skrolsvik som brukes av sommerferga til og fra Harstad. – Da blir det slutt på dette fergetilbudet, sier rådmann i Tranøy.

Fergekai Skrolsvik

Rådmann frykter at dette betyr at man aldri kommer i gang med fergedrift igjen.

Foto: NRK

Alf Rørbakk som er rådmann i Tranøy, forteller at verken Troms fylkeskommune eller Harstad kommune har svar på henvendelsen fra Tranøy om framtida for fergeruta.

Henvendelsen ble sendt i sommer.

– Vi har gjort flere henvendelser til både Harstad kommune og Troms fylkeskommune uten å få noe konkret svar. Siste brevet som ble skrevet var 24. juli i 2015, og det har gått noen måneder siden det.

Rørbakk sier at det i ytterste konsekvens kan det bety at man blokkerer for framtidig mulig fergedrift over Skrolsvik.

– Blir anlegget solgt og kaiarealet tilbakekalt til grunneier, er risikoen at man kanskje aldri kan komme i gang igjen med fergedrift, forteller rådmannen.

– Det blir ikke oppstart av sommerferge

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo sier at Troms får mindre til fergedrift de neste årene og derfor må prioritere hardt for å unngå kutt i andre viktige samband.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo forteller at det ikke blir noe fergesamband på strekninga mellom Harstad og Skrolsvik til sommeren.

Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune

– Vi har fått beskjed fra regjering og storting at vi har 90 millioner kroner mindre til båt og ferge. Når vi årlig har 300 millioner til båt og fergedrift, betyr det at vi nok må prioritere andre helårssamband, sier Prestbakmo til NRK.

Han forklarer at samband der folk er avhengig av å både kunne komme seg fram og tilbake, og der det er stort behov for å ha næringstransportene på plass, blir prioritert før de vurderer å etablere et sommersamband på Skrolsvik.

– Når det gjelder 2016 er det nok ikke noe som tilsier at det blir oppstart av noe sommerferge på Tranøy. Det gjør det ikke, sier fylkesråden.

Heller ikke i 2014 ble det ikke sommerferge mellom Skrolsvik og Harstad.