Høyre vil ha strengt vern på Svalbard

Turisme og reiseliv er viktig for Svalbard, men Høyre vil ha strengt vern på øygruppa.

Ny-Ålesund og Kongsfjorden, Svalbard

Hensynet til den sårbare naturen må veies opp, mener Høyre. Her Ny-Ålesund og Kongsfjorden på Svalbard.

Foto: Norut

Det sa Regina Alexandrova fra Troms Høyre i debatten på Stortinget om Svalbard-meldinga i dag.

Knappheten på villmark på verdensbasis sammenholdt med velstandsutviklingen tilsier at reiselivet på Svalbard kan vokse. Regjeringen vi gi betingelser som kan gi bærekraftig vekst i reiselivsnæringen.

Regina Alexandrova

Regina Alexandrova fra Troms Høyre.

Foto: NRK

Turistnæringen genererer per i dag rundt 60.000 turister med over 130.000 gjestedøgn, i tillegg kommer cruisetrafikk med over 80.000 turister.

– Med økt vekst i denne næringen vil jeg understreke Regjeringens fokus på bevaring av villmarksnaturen og at miljøvern skal sette rammene for all virksomhet. Hensynet til den sårbare naturen må hele tiden veies opp mot hvordan turistnæringen skal håndteres og utvikles, sa Alexandrova.

Har blitt viktigere

Martin Henriksen fra Troms Arbeiderparti mente at Svalbard er en viktigere del av Norge enn tidligere.

Martin Henriksen

Martin Henriksen fra Troms Arbeiderparti.

Foto: Arild Moe / NRK

– Jeg og Arbeiderpartiet hadde ønsket oss en mer konkret retning i denne meldinga.

Framtida til Store Norske er ikke avklart, og det må gås mange runder fra regjeringas side for å støtte utviklinga mot ny næringsvirksomhet, mener han.

Martin Henriksen understreket at det må bygges ny havn i Longyearbyen. Energiforsyninga må også sikres.

Øyvind Korsberg fra Frp mente det kunne skapes ny næringsvirksomhet, men det fordrer at det legges strømkabel fra fastlandet til Svalbard.

Vil avvikle kullvirksomheten

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne sier at meldinga ikke tar skikkelig tak i det største problemet, å få avviklet kullvirksomheten snarest mulig. Bare dem og SV ville ha en styrt avvikling av kullvirksomheten på Svalbard.

Svalbardmeldingen legges fram endelig våren 2017.