NRK Meny
Normal

Høring i Tromsø om flyktningsituasjonen: Står overfor en stor dugnad

Tromsø kommune vurderer å opprette et kommunalt asylmottak for å ta unna strømmen av flyktninger og asylsøkere.

Tromsø rådhus

Høringen var på Rådhuset i Tromsø fredag.

Foto: NRK

– Ved behov blir det også opprettet et eget helseteam, sier byråd for helse og omsorg i Tromsø, Gunhild Johansen.

Under høringen fredag i Tromsø om flyktningssituasjonen sa hun at hele kommunen står over for en stor dugnad der alle må bidra.

I tillegg til et eget helseteam for asylsøkere jobber kommunen med å opprette et eget beredskapsteam for å håndtere flyktningsituasjonen.

– En utfordring som må tas på alvor

Det er behov for 690 plasser for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere i Nord-Norge neste år.

– Dette er en utfordring som kommunene må ta på alvor og prioritere, sier regiondirektør Dulo Dizdarevic i integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Det er barn fra tre til 18 år, som må plasseres i bokollektiv og fosterhjem, sier han.

Ble konfrontert med bruk av anbudsrunder

Elin Jørgensen fra Rødt benyttet anledningen til å spørre enhetsleder, Inger Anita Markussen i Flyktningtjenesten hvorfor tjenester innen flyktningtjenesten og voksenopplæringen blir lagt ut på anbud.

– Alle tiltak som kan være kommunale, bør utføres kommunalt. Jeg reagerer på anbudsrundene. Hvorfor kan ikke flyktningtjenesten og voksenopplæringen utføre disse tjenestene selv?

Markussen svarte Jørgensen med at de i vår fikk kritikk for at de kjøpte tjenester uten at de ble lagt ut på anbud.

– Vi har fulgt kritikken og derfor lagt tjenester ut på anbud. Flyktningtjenestens ansatte har ikke de kvalifikasjoner for å drive med de tiltakene, derfor kjøper vi tjenester. Hvis Tromsø kommune ønsker noe annet, må de utrede det, sa enhetslederen.

Program


10.00: Velkommen v/Marta Hofsøy
10.02: Introduksjon v/Byråd for helse og omsorg Gunhild Johansen

Mottakssituasjonen og bolig
10.15: IMDi: Dizarevic, regiondirektør/Solstad, ass. regiondirektør IMDi Nord
10.35: Flyktningtjenesten: Inger Anita Markussen, enhetsleder
10:55: Tromsø mottak v/Siw-Heidi Nilsen, mottaksleder Hero
11.05: Boligkontoret: Roar Stangnes, enhetsleder Boligkontoret

Helse og sosiale tilbud
11.45: Kommuneoverlegen: Trond Brattland, kommuneoverlege
12.05: Røde Kors: Nina Moe-Nilssen og Sissel Olsen
12.15: Støttegruppa Tromsø: Hanne Steenvaag, leder
12.25: Kirkens Bymisjon: Tormod Eilertsen Sletvold og Kjersti Marie Lægdene
12.35: NAV: Geir H. Jakobsen, NAV-leder

Skole og kvalifisering
13.15: Barnehager: Karine Dahlø Iversen, fagleder Sør-Tromsøya barnehager
13.25: Borgtun skole: Torill Sommerlund, rektor og Gørill Kasberg, faglærer
13.35 Tromstun skole: Lena Abrahamsen, rektor
13.45: Troms fylkeskommune: Roar Sollied, fylkesråd for utdanning
13.55: Voksenopplæringa: Inger Anita Markussen, rektor

14.05: Bufetat v/Hilde Skaret
14.15: Samordning v/byrådsleder Kristin Røymo