NRK Meny
Normal

Stadig mer fisk bearbeides i utlandet – griper ikke inn i «galskapen»

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) vil ikke gripe inn for å få større leveranser av fisk fra trålerne til landanlegg i Finnmark.

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) er i Alta denne uka på en fiskeri- og havbrukskonferanse. Hvilken rolle Finnmark skal ha i landets fremtidige sjømatnæring er det sentrale spørsmålet.

Foto: Rune Berg/NRK

Stadig mer frossenfisk fra den norske trålerflåten transporteres til utlandet for behandling. Men fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) mener likevel at leveringsplikten til trålerne overholdes.

Tirsdag deltok Aspaker i en fiskeri- og havbrukskonferanse i Alta. Hun åpnet sin tale med at hun har fått med seg de siste dagers kritikk mot at stadig mer fisk fryses og sendes ut av landet for videre bearbeiding.

– Det er vår aller viktigste fremtidsnæring. Den må vi kunne diskutere i siviliserte former – selv om vi har ulike utgangspunkt, sa hun.

Roger Hansen

Tidligere Gamvik-ordfører Roger Hansen maner til opprør.

Foto: Solveig Kåberg

Utrydningstruet

Blant kritikerne er leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, som mener kystkulturen i Finnmark er blitt mer truet enn den samiske kulturen.

Tidligere Gamvik-ordfører Roger Hansen (Ap) mener kystbefolkningen må gjøre som bøndene, og «få tak i en ljå og gå til angrep», dersom det ikke blir en slutt på at de store trålere stikker av med råvarene fra Finnmark.

Frikjenner trålerne

At mindre av råstoffet går til landanlegg, spesielt i Finnmark, mener imidlertid fiskeriministeren er helt greit.

– Næringen er tøft konkurranseutsatt internasjonalt. Her leter man etter muligheter til å få mest mulig betalt for fisken, sier hun.

– Men hva tenker du om at (trålselskapet) Havfisk leverer frossent i Tromsdalen, mens Fiskeridirektoratet må gi ekstra torsk til Båtsfjord for at dem skal ha noe å jobbe med?

– Det er ingenting som tyder på at leveringsforpliktelsene brytes, og det er ingen regjeringer som har stilt noe krav til om den fisken som da leveres eller tilbys til land skal være fersk eller frossen, svarer Aspaker.

Vil stoppe «galskapen»

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte trålselskapet Havfisk eier syv landanlegg som leies ut til Norway Seafoods.

Alf E. Jakobsen

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen.

Foto: Rune Berg/NRK

Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen (Ap), har måttet se på at fiskeindustrien i byen stadig bygges ned. Han er en av de største kritikerne til at ikke mer av fisken fra trålerne leveres i Finnmark.

Jakobsen mener fiskeriministeren har redskap til å gjøre noe med det om hun ønsker.

– Det er altså slik at de har en aktivitetsplikt til landanleggene. Det er industrieide kvoter som har en leveringsplikt, eller tilbudsplikt, og forskriften er jo slik at dem som får levert fisk skal produsere så og så mye av fisken ved det enkelte landanlegget, sier Jakobsen.

Ordføreren viser til at man i dag bare sitter og ser på at mesteparten av fisken fryses og sendes enten til utlandet eller på frysehotell.

– Det er helt stikk i strid med det som var meningen med industrikvotene. På de fleste landanleggene i Finnmark har dem en aktivitetsplikt, så hvis hun hadde ønsket, så hadde hun stoppet den galskapen som er, oppfordrer Jakobsen.

Tviler på inngripen

Edgar Henriksen

Edgar Henriksen, Nofima.

Foto: Rune Berg/NRK

Seniorforsker Edgar Henriksen ved matforskningsinstituttet Nofima, hvor Staten er majoritetseier, tror det blir vanskelig å skulle la politikerne gå inn og detaljstyre leveransene. Det mener han i så fall ville vært oppsiktsvekkende.

– Ministrene før henne har ikke gjort noe slikt, og jeg tviler sterkt til at det er vilje i departementet til å detaljstyre næringen slik. Retningen i all annen næringspolitikk er jo slik at man gir næringsutøverne frie tøyler. Man detaljstyrer ikke produksjonen, og slik vil det også være for fiskerinæringen, sier han.

Mindre politisk styring har fiskeriministeren allerede tatt til ordet for tidligere i år.