NRK Meny
Normal

Fylkesmannen gransker sykehjem

En kvinne skal flere ganger ha falt ut av sengen, vært underernært og bodd på et rom uten alarm mens hun var pasient ved et omsorgssenter.

Front

Her er klagebrevet fra en pårørende om behandlingen en pasient skal ha fått ved et sykehjem.

Foto: Petter Strøm/NRK

Fylkesmannen i Troms undersøker nå forholdene ved Åsen Omsorgssenter i Storfjord kommune etter at en pårørende har varslet om det hun mener er kritikkverdig behandling av en pasient.

I et brev til fylkesmannen beskriver pårørende underernæring og flere forhold som skal ha forverret tilstanden til pasienten under oppholdet ved omsorgssenteret.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en klagesak fra Storfjord, og at vi har opprettet tilsynssak på grunnlag av den klagen. Når vi oppretter en tilsynssak, så betyr det at vi ber om opplysninger fra enkeltpersoner eller institusjonen som klagen gjelder, sier fylkeslege Svein Steinert til NRK.

Saken er under behandling, og fylkeslege hos Fylkesmannen Svein Steinert kan derfor kun uttale seg på generelt grunnlag.

Ser alvorlig på saken

I klagebrevet skriver pårørende at pasienten, under opphold ved omsorgssenteret etter et lårhalsbrudd, ble plassert i et rom uten alarm, og derfor uten mulighet til å si ifra fra når hun ville på toalettet eller hvis hun var tørst og sulten.

Svein Steinert

Fylkeslege Svein Steinert sier det er viktig å samle inn alle opplysning før man konkluderer i en slik sak.

Foto: Elise Holdal / NRK

Pårørende beskriver tre tilfeller hvor pasienten skal ha falt ut av sengen, og da hun etter flere dager ble sendt til sykehus etter fallene, fikk hun påvist hjerneslag.

Helse- og omsorgssjef ved Storfjord kommune, Stine Strømsø, sier de ser alvorlig på saken.

– På generelt grunnlag synes vi det er veldig leit når pasienter og pårørende opplever å ikke få godbehandling, og vi jobber med å forbedre kvaliteten på tjenestene vi leverer, sier Strømsø til NRK.

Hun er ansvarlig for helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Skal ha vært underernært

I brevet fra pårørende står det også at pasienten skal ha vært kraftig underernært og ikke fikk den oppfølgingen som hun trengte ved omsorgssenteret.

Helse- og omsorgssjef, Stine Strømsø sier de jobber med saken.

– Sykehjemsavdelingen holder på å saksbehandle denne saken, og vi skal komme med et tilsvar til fylkeslegen. Fylkeslegen vil deretter komme med tilbakemeldinger til kommunen om hvilke tiltak vi eventuelt må iverksette, sier Strømsø.

Åsen Omsorgssenter har frist på å komme med opplysninger til Fylkesmannen i Troms innen 28. mai.