NRK Meny
Normal

Hverdagen skal bli mest mulig slik den var før

Systematisk kartlegging av dem som blir lagt inn skal gjøre tilværelsen på sykehjemmet langt mer aktiv.

Arnfrid Ruud og Irene Berstad.

Øyane sykehjem i Stavanger er det første sykehjemmet i landet som har satt i gang en systematisk kartlegging av dem som kommer inn. Det var sykepleier Irene Berstad (t.h) som hadde innkomstsamtalen med beboer Arnfrid Ruud.

Foto: Linn Slåttedal Jacobsen / NRK

– Det var tungt å flytte hjemmefra, og det var det i lang tid etterpå. Men sånn som jeg har det her, kunne ikke vært bedre, sier beboer ved Øyane sykehjem i Stavanger, Arnfrid Ruud (87).

Hun har bodd på Øyane i noen måneder nå. Ruud liker å fylle hverdagene med aktiviteter for å gi livet mening. Quiz og dikting er noe av det hun liker best å gjøre.

– Da får vi bruke hjernen, og det tror jeg er vesentlig. For en har lett for å lulle seg inn i ting som ikke har betydning, sier hun.

Det å flytte fra hjemmet sitt og til et sykehjem, kan være en stor omveltning for mange. Det kan fort føre til at pasienten blir uvirksom dersom aktiviteter ikke blir tilrettelagt.

Aktivitet i hverdagen

Lone Koldby

Lone Koldby, fysioterapeut og leder av «Aktivitetsdosetten».

Foto: Linn Slåttedal Jacobsen / NRK

Øyane sykehjem i Stavanger er ett av de første sykehjemmene i landet som har satt i gang systematisk kartlegging av dem som kommer inn. Ved hjelp av en metode som kalles «Aktivitetsdosetten» bli pasienten intervjuet og kartlagt, slik at hverdagen blir mest mulig som den var før.

– Sammen med de pårørende har vi en innkomstsamtale, der vi lager en oversikt over hva den enkelte liker å gjøre, sier sykepleier ved Øyane sykehjem, Irene Berstad.

Fysioterapeut Lone Koldby er leder av «Aktivitetsdosetten». Det var da hun jobbet ved Øyane sykehjem at hun la merke til at beboerne ikke fikk nok stimuli, og dermed ble mer og mer passive og hjelpeløse. Dette ønsket hun å gjøre noe med.

– Ut ifra hvilke interesser og behov det er, lagde vi en ukeplan som helsepersonellet ved sykehjemmet passer på at blir fulgt, sier Koldby.

Nå jobber hun med å få «Aktivitetsdosetten» til å fungere på andre sykehjem.

Store utfordringer

Nina Horpestad

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland, Nina Horpestad, ønsker at behovet pasientene har for hjelp fra pleierne blir minst mulig.

Foto: Linn Slåttedal Jacobsen / NRK

Levekårsstyret har vedtatt at «Aktivitetsdosetten» skal gjelde for alle sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Stavanger. For at dette skal være gjennomførbart, er det flere tiltak som må til.

– Nærmere 30 prosent av dem som jobber i kommunehelsetjenesten har ingen helsefaglig bakgrunn. Og det er gjennom utdanning at du får kompetanse til hvordan en unngår passivisering av eldre på sykehjem.

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland, Nina Horpestad, sier det er utfordringer med å få opplegget til å fungere.

– Samtidig dreier det seg også mye om hva som er lagt til rette for at de ansatte skal kunne utøve «Aktivitetsdosetten», om det er tid og kapasitet, eller muligheter for aktivitetsrom i sykehjemsbygget, sier Horpestad.

Ønsker at flest mulig skal bli selvhjulpne

Irene Berstad

Øyane sykehjem har som det første og eneste sykehjemmet i landet fått tilrettelagt en aktivitetspark utfor bygget der de eldre kan trene og le. Her hopper sykepleier Irene Berstad.

Foto: Linn Slåttedal Jacobsen / NRK

– Det å finne ut hva pasienten trenger hjelp til, hva den kan gjøre og hvordan dette kan utvikles slik at helsepersonellets hjelp blir redusert, handler også om selvbildet deres. For det å være selvhjulpne er noe de fleste ønsker, sier Horpestad.

Hun mener at underbemanning ved sykehjemmene er et problem for de ansatte når de skal få dette til å fungere. Det går raskere å fysisk hjelpe pasienten enn kun å bruke stemmen for å veilede.

– Det å kunne jobbe med hendene på ryggen er en viktig faktor. Vi ønsker jo å bli overflødige, sier hun, men legger fort til at det er noe de aldri blir.

Liker å holde seg oppdatert

Øyane sykehjem er det første sykehjemmet i landet med en aktivitetspark som de eldre kan benytte seg av.

– Her er det mange forskjellige apparater. Du kan trene både mage, armer og bein, men mest av alt er lattermuskelen, sier sykepleier Berstad.

Ruud er svært fornøyd med hvordan «Aktivitetsdosetten» fyller hverdagene hennes. På ukeplanen står det blant annet andakt, fellestrim og bingo. Hun fikk i gang høytlesing av aviser.

– Det å få lese avisen er veldig viktig, for da er vi med i det som skjer utenfor, sier hun.