NRK Meny
Normal

Først i landet med unik løsning for boligkjøpere

I Karlsøy kommune trenger du ikke lenger å ha egenkapital for å kjøpe bolig.

Hansnes

Karlsøy gir kommunal garanti til alle ansatte. Her ser du Hansnes, som huser administrasjonssenteret i kommunen.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

– Vi gjør dette for å hjelpe de menneskene som har problemer med å finansiere sin egen bolig. Det er mange unge som ikke har 15 prosent egenkapital når de skal på boligmarkedet for første gang, og de vil vi hjelpe, sier rådmann i Karlsøy kommune, Jan Hugo Sørensen til NRK.

Kommunen har nå startet et pilotprosjekt for boligfinansiering, der de gir kommunal garanti for dem som mangler egenkapital i kommunen.

Det betyr at Karlsøy kommune er de første i landet til å tilbyr fullfinansiering igjennom bank til boliganskaffelse.

– Lovverket per i dag åpner ikke for at kommunen kan gi garanti til andre enn sine ansatte, så i første omgang har vi fått aksept for at vi kan tilby dette til våre ansatte. Men det vil si ganske mange, sier rådmannen.

Han anslår at en fjerdedel av de sysselsatte i Karlsøy jobber innenfor det offentlige.

Lite å tape

Den nye ordningen med kommunal garanti vil kunne hjelpe unge mennesker som ønsker å kjøpe eller bygge sin egen bolig, men som ikke inngår i målgruppen for startlån.

Karlsøy har de siste 10–15 årene vært blant de kommunene i landet som har gitt mest startlån til sine yngre boligetablerere, sier Sørensen.

– Vår erfaring er at vi har utrolig lite tap på denne typen startlån. Vi anser risikoen med å gå inn med garanti og fullfinansiering av boligkjøp som veldig lav, og vi tror ikke vi vil påføres tap i forhold til det, sier han.

Åpner for større barnehage

Pilotprosjektet er ikke bare et gode for de allerede ansatte i kommunen. Rådmannen ønsker også tilflytterne velkommen, og håper at finansieringsgarantien kan friste yngre mennesker som ønsker å etablere seg, til kommunen.

Dét til tross for at mange har ment at kommunen skremmer bort den yngre garde, blant annet ved å legge ned barnehagen på Reinøya (ekstern lenke).

– Det er første gang i historien at vi opplever at vi har kø til barnehagene, det har vi aldri opplevd tidligere. Det er positivt at det er mange unge mennesker som ønsker å flytte til Karlsøy, sier Sørensen.

– Neste uke skal kommunestyret behandle et forslag om at vi allerede i høst skal øke kapasiteten i barnehagene i Karlsøy, og utvide barnehagen på Hansnes slik at de unge slipper å stå i kø, sier rådmannen.