NRK Meny
Normal

Her er det færrest kvinner uten jobb

Mens arbeidsledigheten fortsetter å øke i resten av landet, synker den i Troms. Fylket har også, sammen med Sogn og Fjordane, færrest arbeidsledige kvinner.

Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten går ned i Troms, mens den øker i resten av landet. Antallet kvinner uten jobb er lavest i Troms og Sogn og Fjordane.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Troms er ett av tre fylker i landet hvor arbeidsledigheten fortsetter å gå ned. I resten av landet er det en økning på 11 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Antallet arbeidsledige i Troms har gått ned med 3,1 prosent.

Flere menn får jobb

På landsbasis står 72 495 personer uten jobb. I Troms står 1 861 personer uten arbeid.

Sammen med Sogn og Fjordane har Troms lavest arbeidsledighet blant kvinner. Her kun 1,7 prosent av kvinnene ledige, mens tallet på landsbasis ligger på 2,4.

Likevel har arbeidsledigheten blant kvinner i Troms økt med 5 prosent fra samme periode i fjor. Men, flere menn er i jobb nå en på samme tid i fjor. Sju prosent færre av mennene i Troms er for tiden arbeidsledige.

Færre jobber

– At kvinner har hatt en høyere vekst i ledigheten enn menn henger sammen med at ledigheten har økt i yrker som butikk- og salgsarbeid, kontorarbeid, barne- og ungdomsarbeid og helse, pleie og omsorgsyrker, hvor mange kvinner arbeider, sier Lystad.

– Selv om det er positive signaler i arbeidsmarkedet, så har etterspørselen av arbeidskraft sunket nå flere måneder på rad, sier fylkesdirektør i NAV Stein Rudaa.

I Troms er det 23 prosent færre registrerte stillinger sammenlignet med samme tid i fjor. Det er også en økning av langtidsledige som har vært uten arbeid i mer enn 25 uker.

(Les mer under bildet)

Fylkesdirektør i NAV Troms

Fylkesdirektør i NAV Troms, Svein Rudaa.

Foto: Marius Fiskum

Jordbruk og fiske

For bygg og anleggsarbeidere har ledigheten i Troms sunket med 23 prosent.

– Bygg- og anleggsbransjen går fortsatt godt. Dette gir også ringvirkninger for bransjer som har med bygg og anlegg å gjøre, som for eksempel transport, sier Rudaa. Til sammenligning har ledigheten for denne yrkesgruppen økt med 12 prosent i resten av landet.

Innen industriarbeid og jordbruk, skogbruk og fiske er det også positive tall for Troms, mens ledigheten øker innenfor butikk- og salgsarbeid.

Høyest ledighet

Kommunen med lavest arbeidsledighet i Troms er Tranøy med 0,9 prosent. Kvæfjord, Målselv og Storfjord kommer på andre, tredje og fjerde plass.

Høyest arbeidsledighet er det i Torsken hvor 6,6 prosent står uten jobb, etterfulgt av Kåfjord, Berg og Skjervøy.

For noen kommuner, som Torsken er sesongmessige permitteringer i fiskeindustrien årsaken til jumboplasseringen.