NRK Meny
Normal

Taper millioner på at én av fem pendlere i Forsvaret ikke melder flytting

Én av fem militærpendlere i Indre Troms burde ha meldt flytting. Det taper landets største forsvarskommuner flere millioner kroner i året på.

Setermoen leir

En av fem som pendler til Seteremoen leir skulle ikke gjort det, viser ny undersøkelse.

Foto: Forsvarets mediesenter/Taral Jansen Taral Jansen

En intern gransking gjennomført av Forsvaret viser at det i dag er 200 som pendler til militærbasene i Indre Troms, dobbelt så mange som for fem år siden.

40 av disse burde meldt flytting, enten til Bardu eller Målselv.

Det er ikke gjort en tilsvarende gransking av militærpendlere i resten av landet, skriver Forsvarets Forum, som først omtalte saken.

Men selv om de ikke har en fullstendig oversikt over hvor mange som pendler, forteller Forsvarets Forum at antallet i Forsvaret som pendler med fly økte med 62 prosent fra 2010 til 2013.

Kommunene taper millioner

For kommunene med militærbasene soldatene pendler til, betyr en voksen innbygger minst 50.000 i årlige inntekter. I Indre Troms betyr dette minst to millioner kroner i året.

I Bardu har de satt i gang et prosjekt for å fange opp dem som ikke melder flytting til kommunen.

– Dette førte til en befolkningsvekst i 2013, og vi ser at vi nå har en overvekt av unge gutter i alderen 20 til 25 år, sier ordfører Arne Nysted.

Også forsvaret taper stort på at pendlerne ikke melder flytting. De bruker flere titalls millioner kroner på å dekke kost, losji og hjemreise for sine pendlere, bare i Indre Troms.

Pendler for 32 millioner

Nasjonalt kostet fjorårets pendlerreiser med fly Forsvaret i overkant av 32 millioner kroner.

Det er i hovedsak de yngste pendlerne det handler om. Fra de flytter for å begynne befalsskole og fram til de er 22 år har de rett på pendlerstatus.

– Etter dette er det andre regler som gjelder, og det er den biten det er viktig å rydde opp i, sier talsmann for Hæren, Terje Bruøygard.

En pendler er ifølge forsvaret en person som bor en annen plass enn vedkommende er beordret til. Pendleren må bo mer enn fem mil fra arbeidsstedet.

Pendlere som er gifte eller av annen grunn har ansvar for to hushold, har krav på 33 tur-returreiser i året. Enslige huseiere som leier eller eier bolig et annet sted enn tjenestested har krav på seks tur-returreiser i året.

Pendleren har samtidig rett på fri kost og losji på tjenestestedet. Denne avtalen er tidsavgrenset til fem år.

Vil unngå misbruk

– Det er mange godt voksne er enslige, og yngre som ikke har annet enn gutterommet hos mor og far som adresse. Det holder ikke for definisjon som pendler når du har fylt 22 år, sier Stig Gamnes som leder bostedskontoret på Bardufoss til Forsvarets Forum.

Bruøygard tilbakeviser at det høye pendlertallet i Forsvaret er en ukultur, som har bredt seg.

– Det vil jeg faktisk på det sterkeste tilbakevise. Når det er sagt er det viktig at vi unngår misbruk av systemet, for det er begrensede midler, sier han.