NRK Meny
Normal

Elevene møter syke på skolen av frykt for fravær

De nye fraværsreglene skaper dårlig miljø på Kongsbakken Videregående skole i Tromsø, ifølge elevene.

Elever på Kongsbakken

Sarah Solheim (til venstre) og Anja Lockertsen er misfornøyde med de nye fraværsreglene, og tror de kan ødelegge for mange.

Foto: Sigrid Agnethe Hansen / NRK

– Alle går rundt og snufser og hoster. Ingen tør å være hjemme, så de møter opp syke på skolen, noe som resulterer i at de smitter andre, sier tredjeklassing ved Kongsbakken VGS, Anja Lockertsen.

De nye fraværsreglene som ble innført i august sier at du stryker i et fag dersom du har mer enn ti prosent udokumentert fravær i faget. Det har fått elevene i videregående skole til å reagere:

Også på Kongsbakken skaper de nye reglene murring.

– De fleste er misfornøyde. Det gjør det i alle fall vanskeligere for noen å fullføre, for eksempel for dem med psykiske lidelser, som ikke alltid er noe du kan få en attest på. Hvordan skal de komme seg gjennom skoleåret uten å stryke, spør Lockertsen.

Økonomien spiller inn

Hun får støtte av elevrådsleder på skolen, Sarah Solheim, som også trekker frem at de nye reglene gjør det ekstra utfordrende for de elevene som har flyttet hjemmefra.

Når du lever på stipend, er det ikke alltid like fristende å bruke 250 kroner på å få en legeerklæring når du er syk.

– De som har dårlig råd blir oftere tvunget til å være på skolen når de er syke, sier Solheim.

Ikke bare negativt

Rektor på Kongsbakken, Kjell Olav Mentzoni, har fått med seg misnøyen blant elevene. Han understreker at de kan bruke skjønn når de skal regne gyldig fravær. Og i spesielle tilfeller kan elevene ha inntil 15 prosent fravær før de strykes.

– Men da er vi nødt til å se på årsaken til fraværet i hver enkelt sak, og det kan variere veldig, sier Mentzoni, som synes de nye reglene har positiv virkning også.

– Vi ser allerede eksempler fra Oslo og Trondheim at fraværet har gått ned på grunn av de nye reglene, så da har man jo oppnådd litt av det man ønsker.

Rektor Kjell Olav Mentzoni

Rektor Kjell Olav Mentzoni på Kongsbakken VGS tror de nye fraværsreglene også kan ha en positiv effekt.

Foto: Sigrid Agnethe Hansen / NRK