NRK Meny
Normal

Ekstra-avgiften folket vil ha

Men Arbeiderparti-ordføreren sier nei til lokal trafikkavgift i Hammerfest.

Kristine Jørstad Bock
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

 

Bilistene i Hammerfest kan i framtida bli nødt til å betale en ekstra avgift på bensinen når de fyller tanken.

Byen har fått store trafikkproblemer etter Snøhvitutbyggingen, og politikerne vil ha trafikken vekk fra sentrum. Vegvesenet utreder nå tunnel forbi bysentrum.

Sier ja - på vilkår

Og folk er slett ikke fremmed for å bla opp noen tiere ekstra når de fyller tanken. Det kom fram da NRK luftet spørsmålet om en ekstra avgift for bensinkunder.

- Ja, det kunne jeg tenke meg, sier Merethe Horn. Betingelsen hennes er at det virkelig fører til bedre fremkommelighet og mindre veistøy.

En annen bensinkunde viser til Tromsø.

- Det fungerer jo der. De får i alle fall inn penger, sier mannen.

Frykter kaos

Veien gjennom Hammerfest er en av de aller mest trafikkerte i Finnmark, og siden Snøhvitutbygginga startet, har det blitt enda verre. Politikerne frykter fullstendig kaos, og vil ha ny innfartsåre og tunnel forbi sentrum.

Nå vil rådmann Dagny Haga vurdere å innføre en lokal bensinavgift som en måte å finansiere tiltaket på.

- Det er først og fremst fordi det er en enklere løsning enn bompenger. Man slipper diskusjonene om hvor bomstasjonene skal stå, og man slipper å bygge dem, sier Haga.

- Hvis vi skal vente på 100 prosent statlig finansiering, må vi vente lenge.

Nei fra Ap og SV

Veistrekninga fra Skaidi til Hammerfest må rustes opp, men dersom staten skal dekke alt, vil det gå mange år før arbeidet blir gjennomført.

Men selv om den politiske ledelsen kommer fra det som gjerne stemples «avgiftspartier», er de imot at innbyggerne skal betale.

- Den grad det skal innføres drivstoffavgift, må den etter vårt syn fordeles på tungtransport og aktørene som jobber mot Melkøya, sier SVs gruppeleder Reidar Johansen .

- Det er prinsipielt ikke riktig å belaste innbyggerne i Hammerfest, sier Arbeiderparti-ordfører Kristine Jørstad Bock.

- Ikke en gang med en liten andel?

- Det vil jeg spørre innbyggerne om når en tiden eventuelt kommer.

Hva ellers?

Men motspørsmålet fra en av bensinkundene NRK snakket med var følgende:

- Har de noen alternativer, da?