Illustrasjon bom Finnmark
Foto: Terje Johnsen

Byen som havnet i bompengefellen

Da folket sa nei til bompenger, ble Alta uten en avlastningsvei. Uten avlastningsvei ble 1000 nye boliger ikke bygd. Og nå sliter småbyen med storbypriser på hus og hjem.

– Man skal jo ikke bo seg i hjel heller. Man skal jo ha råd til å leve ved siden av boliglånet, sier Birgit Simensen (46).

Hun er med sønnen Simen og hans lille familie på visning i Alta.

Boligen de ser på, er et lite blått hus på 143 kvadratmeter med en frodig hage. Huset ligger i et godt etablert boligområde 8 kilometer fra Alta sentrum. Prisantydningen er på 3,8 millioner kroner. I Alta er det mye.

Det er mange interesserte på visningen i kveld, blant dem Birgits sønn Simen Rasmussen (25), hans samboer Kine Moe (27) og sønnen Sindre (3).

– Med én til på vei så trenger vi flere soverom, sier Kine, som kan fortelle at dette huset hadde akkurat nok med soverom.

De har vært på husjakt siden jul og har vært på mange visninger. De har også deltatt i en budrunde.

– Vi måtte trekke oss fra budrunden da prisen ble for høy. Det var ikke verdt så mye, sier Simen.

Dette er en velkjent situasjon i Alta. Eneboliger går fort over takst, og flere mener husene går for mer enn det de kanskje er verdt.

Eiendomsmegler Vidar Myklevoll kan fortelle at prisen på boliger i Alta har hatt en jevn stigning de siste årene. Hvor andre storbyer i landet har hatt en stor økning, for så å falle i pris før det på nytt begynte å stige, så har Alta hatt en jevn stigning hele tiden.

Dette er et tydelig tegn på at eneboliger i Alta er ettertraktet. Folk er villige til å betale mer for å få seg et hus.

Men det mange ikke ønsker å betale for er bompenger. Simen er også mot dette. Men han synes det er synd at det kan være en av årsakene til at det blir så dyrt for ham å kjøpe hus.

For ja – i Alta henger bompenger og huspriser sammen. Kanskje gjør det også det i andre deler av landet.

Ung familie på boligjakt i Alta

Kine Moe og Simen Rasmussen synes boligene i Alta fort blir for dyre når budrundene er i gang. De er mot bompenger, men synes det er synd at folk ikke skal få boliger av den grunn.

Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

Ingen avlastningsvei, ingen boligområder

Det har seg nemlig slik at for å utvikle store boligområder og næringsområder i Alta, så trenger man en avlastningsvei til dagens E6.

Men uten medfinansiering fra Alta kommune, så blir ikke denne avlastningsveien bygd – og heller ikke de nye områdene.

Og uten disse nye områdene, vil veksten i Alta stoppe opp. Det mener Kjetil Kristensen, direktør for Alta Næringsforening.

– Politikerne er feige. De sier at avlastningsveien er viktig, men de tør ikke si ja til bompenger for da taper de velgere ved neste valg, sier Kristensen.

Han mener bompengesaken ikke akkurat er en velgermagnet. Det er nesten ingen i Norge som ønsker bompenger.

– Men det er et nødvendig onde for å få til et effektivt og godt transportsystem, som igjen gjør at vi får en god infrastruktur, sier Kristensen.

I 2011 vedtok Alta kommune at en avlastningsvei måtte bygges gjennom Alta for å sikre byen bedre infrastruktur og vekst i årene fremover. Den nye avlastningsveien skulle gå fra Hjemmeluft, via Skoddevarre og Aronnes til Kronstad.

I arealplanen som ble vedtatt av Alta kommune i 2011, henger det et rekkefølgekrav på avlastningsveien. Det vil si at veien må være bygd før boligområder og næringsareal kan bygges ut.

For at veien skal bli en realitet, må innbyggerne i Alta være med og betale i form av bompenger.

Det har både innbyggere og lokale politikere sagt nei til.

Hjemmeluft - Alta sentrum, oversiktstegning

Avlastningsveien gjennom Alta. Veien er detaljplanlagt fra Hjemmeluft og til sentrum av Alta. Det gule feltet er Skoddevarre boligområde.

Foto: Statens vegvesen

Får konsekvenser

Konsekvensen er ifølge Kjetil Kristensen det vi kan se i dag. Det er få boligtomter til salgs i byen, og boligprisene øker fortsatt.

Det skaper problemer for nyetablerte, slik Simen og hans familie allerede har fått kjenne på.

Skoddevarre boligfelt som skulle være et stort boligområde med 600–1000 boenheter i vestre del av Alta, er stoppet.

Statens vegvesen har nå lagt inn en innsigelse på at feltet ikke kan reguleres til boligformål før veien er bygd eller vedtatt bygd.

Dermed forblir Skoddevarre et myrområde inntil Alta kommune sier ja til bompenger.

– Det er synd politikerne er mer opptatt av stemmer enn hvordan Alta utvikler seg, sier Kristensen.

Skal man skape vekst i et samfunn er det to ting som er viktig ifølge næringsdirektøren. Det er at folk har en plass å bo, og at bedrifter har en plass å være.

Hvis en av disse premissene faller bort, vil veksten også stoppe opp.

Kjetil Kristensen

Kjetil Kristensen i Alta næringsforening mener politikerne er feige.

Foto: Stian Strøm / NRK

Vil komme i gang

Alta kommune ønsker å komme i gang med å regulere en liten del av Skoddevarre-feltet.

– Vi har fått en arbeidsordre fra Alta kommune som ønsker å starte med regulering av deler av feltet, sier kommunalleder Oddvar Konst i Alta kommune.

– Det er snakk om kanskje 100 boenheter, mens hele feltet totalt kan inneholde alt mellom 600–1000 boenheter, sier Konst.

Men siden Statens vegvesen har lagt innsigelse på feltet, må alt arbeidet vente til saken er behandlet hos fylkesmannen.

E6_1

I november 2013 var regjeringskameratene Jan-Henrik Fredriksen (t.v.), Bård Hoksrud og Frank Bakke-Jensen (t.h.) i Alta. Da for å fortelle at den oppsatte bomstasjonen (bak Fredriksen) skulle fjernes.

Foto: Sunniva Bornøy/NRK

Vil ta mange år å få finansiering

– Avlastningsveien har ligget inne i plandokumentene til Alta kommune de siste 15–20 årene, sier Oddvar Konst.

Det er mange år siden Statens vegvesen så at trafikkveksten i Alta var blitt så stor, at andre alternativer for dagens E6 måtte til. Flere alternativer er blitt utredet, og valget ble en avlastningsvei til dagens E6.

Men veldig få i Alta var villige til å betale for veien.

Det var her den største konflikten oppsto. Flere parter - inkludert vegvesenet - mente veien kun ville bli en realitet med bompengefinansiering.

– En mulighet uten bompenger er at man venter på de normale statlige midlene. Men da tror jeg ventetiden blir lang, sier Konst.

Oddvar Konst

Hvis man går bort fra bompengesystemet i Norge, så vil det gå lengre tid før man får tak i de pengene som trengs, sier Oddvar Konst.

Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

Glad folk gjør opprør

– Det er bekymringsfullt at befolkningsveksten ikke er positiv lengre, sier Ronny Berg, politiker i Fremskrittspartiet i Alta.

Han mener at all utvikling i Alta likevel ikke har stoppet opp, verken næringsutvikling eller boligbygging, selv om det ikke er innført bompenger.

– Jeg mener Skoddevarre boligfelt bør la seg realisere uten avlastningsveien, for vi vil aldri realisere alle boenhetene samtidig, sier Berg.

Han tror det kan komme endringer i hvordan bompenger brukes til å medfinansiere veibygging. Alle protestene mot bompenger rundt omkring i landet, vil påvirke politikerne på Stortinget.

– Nå føler folk at nok er nok, sier Berg.

Fremskrittspartiet i Alta vil si nei til bompenger, og Berg mener veibygging er statens ansvar så lenge dette er statlige veier.

– Hele partiet står samlet. Vi vil jobbe for å utvikle Alta videre i forhold til infrastruktur, bolyst og ikke minst eneboligtomter. Spesielt til førstegangsetablerere.

Ronny Berg, Næring- og fiskeridepartementet

–Hva er å være feig? Når er politikerne feige? Er det når politikerne ikke gjør som Alta Næringsforening måtte ønsker, sier Ronny Berg.

Foto: Presse

Ikke behov for avlastningsvei

Bjørn Roald Mikkelsen, ordførerkandidat for Alta Høyre sier at Høyre heller ikke ønsker bompenger i Alta. Dagens system er likevel slik at bompenger er en forutsetning for større veiutbygginger.

– Vil vi ha nye veier, ja da må vi være med å betale for de nye veiene.

Mikkelsen sier at Statens vegvesen ikke får bygd noen ny vei uten at Altas befolkning er med og finansierer byggingen. For Statens vegvesen har ikke penger til det.

– Hvis staten skal stå for all veibyggingen i Norge, frykter jeg at Finnmark står langt nede på listen for å få et eneste veiprosjekt opp å gå.

Mikkelsen mener Alta ikke har behov for noen avlastningsvei på enda mange år, men om veksten de siste 10 år skal fortsette, må veien sannsynligvis bygges.

I mellomtiden sliter unge med å få kjøpt seg bolig. For husprisene er fortsatt altfor høye for unge i etableringsfasen.

Bjørn Roald Mikkelsen

–Jeg føler det begynner å bli flere og flere som tar til ordet for at man må vurdere enn type medfinansiering. Spørsmålet er bare hva som er akseptabelt, sier Bjørn Roald Mikkelsen.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Fremtiden vil vise

Utenfor det blå huset står Simen og håper at familien skal klare å skaffe seg en egen bolig. Han forteller om loddtrekninga han tapte - om 300 søkere til 40 tomter et annet sted i byen.

– Vi var interesserte i å bygge, men ble ikke trukket ut, sier Simen Rasmussen.

Dette er ifølge Altaposten historisk høye søkertall. Men situasjonen er ikke unik. Tidligere ved andre utlysninger av boligtomter i Alta, har køen vært lang.

Fremtiden vil vise om Alta kommune vil gå inn for bompenger eller ikke. Og da få realisert avlastningsveien som igjen åpner for nye boligtomter.

For Kine og Simen ble det flere budrunder. Det blå huset lot de gå før de fant seg et annet til rundt fire millioner et annet sted i Alta.

– Bompenger er jeg mot, men det er sørgelig om det er blitt slik at folk av den grunn ikke får seg hus, sukker Simen.

Birgit Simensen og Sindre

Birgit Simensen (46) og Sindre (3) studerer maurene de fant i hagen, mens foreldrene var på visning inne i det blå huset.

Foto: Nina Flage Nilsen / NRK