NRK Meny
Normal

Nå skal den internasjonale havrettsdomstolen se på Greenpeace-saken

Men russerne møter ikke opp til høringen.

Arctic Sunrise

Greenpeace-skipet Arctic Sunrise ligger nå i arrest i Murmansk

Foto: STRINGER / Reuters

Den 6. november vil den internasjonale havrettsdomstolen ta stilling til Greenpeace-aktivistene som nå står fengslet og tiltalt i Russland.

Det melder domstolen i en pressemelding de har sendt ut idag.

30 aktivister fra Greenpeace er fengslet etter bordingen av en russisk borerigg i Arktis 18. september.

Ifølge den internasjonale havrettsdomstolens hjemmesider er normal prosedyre at slike saker skal behandles inne 15 virkedager fra saken er mottatt.

Dom i saken skal deretter avsies innen 14 virkedager.

Siktet for piratvirksomhet

Aktivistene kommer fra til sammen 19 land, deriblant Danmark, Sverige, USA, Finland, Storbritannia, Russland og Argentina.

Aktivistene er blant annet mistenkt for piratvirksomhet, noe som har en strafferamme på 15 år i Russland. Likevel er det lite trolig at de blir dømt for dette, ettersom president Vladimir Putin har avvist disse påstandene.

Nederland vil prøve saken

Det er Nederland som har klaget saken inn for domstolen, siden skipet Arctic Sunrise seiler under nederlandsk flagg.

Domstolen er opprettet av FN for å avgjøre saker hvor land står i konflikt med et annet land.

I dag er det 161 medlemsland som anerkjenner domstolen, inkludert EU.

Nederland krever at aktivistene blir løslatt og at tiltalene droppes av de russiske myndighetene.

Russland skriver i sitt svar til domstolen at de ikke anerkjenner den og at de ikke kommer til å delta i rettsprosessen.