Tar saken til Haag-domstol

Nederlandske myndigheter vil prøve arrestasjonen av «Arctic Sunrise» i Havrettsdomstolen.

Arctic Sunrise

Greenpeace-skipet Arctic Sunrise ligger nå i arrest i Murmansk

Foto: STRINGER / Reuters

Den nederlandske regjeringen vil forsøke å få frigitt Greenpeace-skipet Arctic Sunrise ved å ta saken til den internasjonale havrettsdomstolen i Haag.

For litt over to uker siden ble skipet bordet av russiske kystvakt og slept inn til Murmansk.

En talsmann for det nederlandske utenriksdepartementet sier til nettavisen nu.nl de forstår Russlands ønske og rett til suverenitetshevdelse i Barentshavet, men at de er uenige i pågripelsen.

Talsmannen sier videre at de heller ikke vil blande seg inn i russiske rettsprosesser, og at aktivistene om bord dermed kan straffes.

Greenpeace sier de er glad for at Nederland nå støtter dem.

– Skipet ble ulovlig bordet av russisk kystvakt mens det befant seg i internasjonalt farvann, og uavhengige jurister har uttalt at pirattiltalen er grunnløs. Vi er glad for initiativet fra nederlandske myndigheter. Dette er en stadfesting av retten til fredelige protester, sier Erlend Tellnes, arktisrådgiver i Greenpeace Norge.

Aktivistene er blant annet mistenkt for piratvirksomhet, noe som har en strafferamme på 15 år i Russland. Likevel er det lite trolig at de blir dømt for dette, ettersom president Vladimir Putin har avvist disse påstandene.

Demonstrerte mot oljeaktivitet

Årsaken til at Arctic Sunrise befant seg i Barentshavet var at de demonstrert mot russisk oljeaktivitet i Arktis.

Etter først å ha blitt bortvist av russiske myndigheter seilte de inn i området igjen og ble pågrepet.

Avgjørelse innen fire uker

Ifølge den internasjonale havrettsdomstolens hjemmesider er normal prosedyre at slike saker skal behandles inne 15 virkedager fra saken er mottatt.
Dom i saken skal deretter avsies innen 14 virkedager.