Bruker umoderne og omstridt oljerigg i Arktis

Russisk oljeselskap lovet topp moderne utstyr til sin oljeboring i Arktis. Nå bruker de en 27 år gammel norsk oljerigg til jobben.

West Alpha

Den norske oljeriggen «West Alpha» skal brukes i et kontroversielt russisk oljeprosjekt i Arktis.

Foto: Ptil

Neste sommer skal en rigg med norsk mannskap bore i et nytt område på russisk sokkel som det meste av året er islagt.

Selskapene som står bak hevder de er opptatt av å utvikle ny teknologi for Arktis. Likevel er riggen «West Alpha» som skal brukes bygd i 1986, og 27 år gammel.

Greenpeace reagerer

– Dette er et godt eksempel på forskjellen mellom PR og virkelighet i oljeindustriens arbeid med Arktis. De sier de har alt under kontroll og skal bruke det mest moderne utstyret, men så viser det seg at de kutter hjørner og prøver å gjøre alt så billig som mulig når de starter prosjektene, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Riggen «West Alpha» er en veteran i Nordsjøen. Neste år skal den for første gang utenlands, til ekstreme forhold i Arktis.

Se videoreportasje:

Russisk oljeselskap lovet topp moderne utstyr til sin oljeboring i Arktis. Nå bruker de en 27 år gammel norsk oljerigg til jobben.

Vanskelige isforhold

Fra området i Karahavet hvor den planlagte oljeboringen skal skje er det 1600 kilometer til nærmeste helikopterbase.

Dermed må all transport skje til sjøs, i et område hvor isforholdene kan være usikre.

– Det største problemet med dette er at boringen skal skje i et område som er islagt store deler av året. Det vil være helt umulig å håndtere et oljesøl i isen, sier Truls Gulowsen.

Norsk mannskap

Det er det russiske oljeselskapet Rostneft og amerikanske ExxonMobil som står bak prosjektet. Riggen «West Alpha» er eid av det norske selskapet North Atlantic Drilling, og skal ha norsk mannskap når den brukes i Karahavet.

Før operasjonen går i gang gjør også selskapet utbedringer på riggen slik at den skal tåle de tøffe forholdene den møter.

Etter det NRK kjenner til er det skepsis hos russiske Rosneft til å bruke den 27-år gamle riggen som er bygd for helt andre forhold enn Karahavet. Men verken de eller ExxonMobil ønsker å kommentere saken.

Heller ikke North Atlantic Drilling eller fagforeningen SAFE ønsker heller ikke å kommentere saken.

Greenpeace-leder Truls Gulowsen uttaler seg om bruken av en 27 gammel norsk plattform i russisk Arktis.

Greenpeace vurderer aksjoner

Væpnede russiske styrker stormer et Greenpeace-skip i Arktis

Over 30 aktivister fra Greenpeace ble arrestert av russiske myndigheter da de i høst aksjonerte mot oljeboring i Arktis.

Foto: DENIS SINYAKOV / Afp

Dette er ikke første gang det er kontroverser rundt russisk oljeboring i arktiske områder. I høst gikk det heftig for seg da Greenpeace aksjonerte mot russernes første boringer i slike områder.

Greenpeace-leder Truls Gulowsen utelukker ikke at de også vil aksjonere når den norske riggen settes i bruk i russisk Arktis.

– En av våre største prioriteter er å beskytte Arktis mot oljeboring og klimaendringer og kan selvfølgelig ikke utelukke aksjoner, sier Greenpeace-lederen.

Vil ha strengere regelverk

Norske myndigheter tillater ikke oljeselskaper å drive oljevirksomhet i områder med så utfordrende isforhold som i Karahavet. I Greenpeace ønsker de også strengere regler for norske selskaper som opererer i andre lands farvann.

– Nå er det norske selskaper som deltar i operasjoner i isfylte farvann i andre deler av Arktis. Det burde de ikke få lov til, sier Gulowsen.