Bot for isbjørndrap

Fangstmannen som avlivet en isbjørnbinne på Austfjordnes på Svalbard i juni har fått et forelegg på 20.000 kroner. Skuddet som tok livet av binna var ment som et skremmeskudd med gummikule. Det var imidlertid en haglpatron som ble avfyrt, slik at binna døde. Statsadvokaten i Troms mener fangstmannen handlet uaktsomt. Fangstmannen har vedtatt forelegget.