NRK Meny
Normal

Barnevernleder: – Bekymringer for barn blir undersøkt straks

– Fra å bryte loven i 95 prosent av tilfellene har vi ingen bekymringsmeldinger i kø i dag, sier barnevernsleder Inger Slettum Olsen.

Barnevern

Bekymringsmeldinger om barn som utsettes for omsorgssvikt, fyll, overgrep eller mishandling skal undersøkes med en gang.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Nesten alle bekymringsmeldinger i Lenvik interkommunale barneverntjeneste ble undersøkt for sent i fjor. Det er det slutt på nå.

Lederen viser til tall som er rapportert inn fram til juli 2015.

– Vi har slitt med å undersøke bekymringsmeldinger innenfor fristen siden 2012. Nå har vi tatt et skippertak. Det har vi greid ved å leie inn flere folk, fått inn ekstern kompetanse og kanskje jobbet litt mer enn vi skulle, sier hun.

Det er hun glad for på vegne av barna.

Ingen på vent

Loven er klar når det gjelder barnevernets oppgave når politi, nabo, lærer, du eller jeg sender inn en bekymringsmelding om et barn.

Når barnevernet mottar en bekymringsmelding om et barn skal de ifølge loven snarest og senest innen en uke vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. En slik undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder.

– Vi er der vi skal være i forhold til bekymringsmeldinger og undersøkelser av dem. Vi jobber slik nå at ingen meldinger ligger på vent. Vi har ingen grunn til å tro at det som har skjedd før skal skje på nytt igjen, sier Slettum Olsen.

Skapte bekymring

NRK har satt søkelyset på behandlingen bekymringsmeldinger i flere saker. Vi fant at et stort antall bekymringsmeldinger i barnevernet ikke ble undersøkt innen lovens frist. Dessuten ble ikke meldingene skikkelig undersøkt.

Tromsø kommune, for eksempel, hadde 77 bekymringsmeldinger som ikke var undersøkt innen fristen på tre måneder.

Fylkesmannen i Troms var bekymret og fryktet det kunne ligge svært alvorlige saker i bunken. Tall fra SSB viste at resten av landet slet med de samme problemene.

Det skapte bekymring hos mange, også Landsforeningen for barnevernsbarn og organisasjonen for barn av rusmisbrukere, BAR.

Bemannet for å ta en støyt

Lenvik interkommunale barneverntjeneste består av kommunene Lenvik, Torsken, Berg og Tranøy.

– Tidlig innsats har vært viktig for oss. Derfor har vi også gitt flere på huset økt kompetanse slik at de kan bidra dersom vi får inn mange bekymringsmeldinger, sier Slettum Olsen.

– Har dere klart dette uten at det ha gått ut over andre tjenester i barnevernet?

– Jeg tror vi har klart det så godt som vi kunne. Vi har delt på arbeidsoppgaver og hjulpet hverandre. I hovedsak har vi klart å ivareta de andre oppgavene også, sier hun.

Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at 80 prosent av alle bekymringsmeldinger fører til videre undersøkelser.

.