NRK Meny
Normal

Anke kan avgjøre om Simon får treffe sin finske mor

I anken står det at UDIs straffereaksjon og regelbruddet til Simon Manana ikke henger sammen, og at han i tillegg mister muligheten til å treffe kvinnen han ser på som sin mor.

Simon Manana

MØTTES JEVNLIG: Etehl Finne er bosatt i Kokkola i Finland. Simon Manana var bosatt i Tromsø i Norge.

Foto: Kaj Lindh

Simon Manana og Oddny Johnsen

SKREV ANKEN: Oddny Johnsen har hjulpet Simon Manana med å skrive anken til utlendingsmyndighetene.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Etter det jeg har forstått er dette en sak som er ganske uprøvd, i den forstand at man nå begynner å se på om utlendinger som har fått opphold har forstått reglene eller ikke, sier Oddny Johnsen.

Hun er Mananas venn og tidligere arbeidsgiver, og har etter hans ønske skrevet anken.

Manana snakker ikke norsk, og Johnsen skriver i anken at han ikke fikk informasjon om regelverket på engelsk og dermed ikke så begrensningene han var ilagt.

– Hadde han ikke selv et ansvar for å få dette oversatt?

– Jo, absolutt, og jeg klarer ikke å forstå hvorfor UDI ikke klarte å oversette det til engelsk.

– Svakheter

Manana (39) er utvist av Norge og Schengen i fem år fordi han jobbet mer enn han hadde lov til da han var masterstudent ved Universitetet i Tromsø. Dette til tross for at han fullførte og besto studiene. Han ble satt på flyet ut av Norge i retning hjemlandet Uganda forrige mandag.

Anken argumenterer med det som påpekes som en rekke andre svakheter i systemet som rammet Manana (se faktaboks). Det listes opp flere punkter for hvorfor UDIs straffereaksjon og regelbruddet han begikk «på ingen måte henger sammen».

Familie i Norden

I anken trekkes det også frem at Manana «frarøves» muligheten til å besøke nærstående personer i Schengen-området.

Etehl Finne, som Manana ser på som sin mor, bor i Finland. De møtte hverandre for første gang i Uganda på begynnelsen av 90-tallet, da Simon var en fattig og ensom tenåring. Finne finansierte Mananas skolegang. I dag er hun 82 år gammel, og i anken heter det at «UDI frarøver de to retten til å treffe hverandre».

Simon Manana

UTVIST: Simon Manana måtte forrige mandag sette seg på flyet ut av landet, etter å ha blitt utvist for å ha jobbet for mye. Her på flyturen fra Tromsø til Oslo.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– De har et nært forhold. Hun tok Simon til seg som sin sønn fra han var i tidlig tenårene. Siden Simon kom til Norge, har han besøkt henne i Finland en til to ganger i året, sier Johnsen.

– Det er sorgfullt for Simon å ikke kunne reise til henne flere ganger, sier hun.

Da Manana ble kastet ut av Norge, ble han også splittet fra sin kone. Hun tar master i telemedisin ved UiT.

I en e-post til NRK skriver Kristian Nicolai Stakset-Gundersen i UDI at klagen er under behandling og det er derfor ikke ønsker å kommentere saken nå:

– Vi vil trolig få behandlet denne klagen i løpet av kort tid, og søkeren vil enten få medhold i sin klage, eller få avslag. I så fall vil saken sendes over til Utlendingsnemnda.